Wypełniony arkusz obserwacji lekcji

Pobierz

Zgłoś błąd Wyświetleń: 98893.. Nauczyciel prowadzący zajęcia.. Arkusze hospitacyjne, arkusze oceniajĄce i ankiety.. XII.Obserwacja zakończona jest rozmową, która odbywa się w ciągu trzech dni od dokonanej obserwacji.Arkusz obserwacji lekcji wychowawczej Arkusz obserwacji zajęć dodatkowych Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami Arkusz obserwacji uroczystości szkolnej Hospitacja diagnozująca.. Są rzeczy, które też możesz otagować Arkusz hospitacji lekcji wypelniony?. gen. Mariusza Zaruskiego 34-501 Zakopane, ul. Karłowicza 6ARKUSZ HOSPITACJI LEKCJI .. Metody stosowane na lekcji były właściwie dobrane do realizacji założonych celów lekcji.. Proponuje się tu stosowanie określeń: bez zastrzeżeń, z drobnymi usterkami, prawidłowe, warte naśladowania, itp.. Okazją do sprawdzenia poziomu realizacji celów tej lekcji będzie również sprawdzian widomości i umiejętności przewidziany na kolejnej lekcji.. Język .ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ .. Zebrane w ten sposób informacje pozwolą nam przyjrzeć się metodom pracy koleżanek i kolegów oraz, być może, wykorzystać niektóre dobre .Arkusz hospitacji zajęć - wzory z przykładem opisu.1.. Stosowane w toku lekcji formy organizacyjne pracy uczniów pomogły w osiągnięciu założonych celów lekcji.. Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.. Arkusz obserwacji lekcjiprawidłowy przebieg lekcji..

Arkusz obserwacji lekcji 3.

Podczas obserwacji dyrektor lub inna osoba obserwująca zajęcia zapisuje spostrzeżenia w przygotowanym arkuszu obserwacji.. Obiektem obserwacji są głównie uczniowie i ich uczenie się.. Nauczyciel mianowany.. Imię i nazwisko nauczyciela.. Nauczyciel: - realizował treści zawarte w podstawie programowej.. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9.Arkusz obserwacji lekcji Szanowni Państwo Dyrektorzy, Zamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli.• Arkusze Monitoringu ( wybranej sfery rozwojowej) .. Nauczyciel: - przedstawił uczniom cele lekcji.. Nauczyciel stosuje różnorodne formy pracy uczniów: - indywidualna - zespołowa - zbiorowa 2.. Puste wiersze służą do zapisów nie wymienionych na liście.. Imię i nazwisko nauczyciela Temat zajęć Data obserwacji Oddział Cel obserwacji: poziom sprawności i umiejętności dziecka.. Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.. Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5.. - sprawdził poziom realizacji celów zajęć.Koleżeńska obserwacja lekcji przebiega według trzech etapów.. STRUKTURA LEKCJI ocena w skali 1 do 5 czy zastosowano odpowiedni do celów typ lekcji czy właściwie rozplanowano poszczególne części lekcji czy lekcję kończyło podsumowanie uwzględniające utrwalenie zdobytej wiedzy czy zadanie pracy domowej było celowe oraz kształcące i zostało omówione czy zadania .Jak przygotować i wypełnić arkusz obserwacji lekcji?.

Arkusz obserwacji zajęć.

Oczekiwane rezultaty lekcji i ich realizacja.. Powrót.. Stosowane metody zapewniały przystępność wiedzy.. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7.. Następny.. Otwórz PDF w nowym oknie.. Efektywną obserwację wspiera arkusz obserwacji opracowany przed lekcją.. Jest ona jednym z elementów wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczyciela.. Etap pierwszy: Planowanie Obserwacji lekcji dokonuje zwykle jeden z nauczycieli na prośbę innego nauczyciela, który decyduje się doskonalić swój warsztat pracy.. Załóż własny blog!. Obserwacja to sposób postrzegania, gromadzenia i interpretowania faktów, której istotną cechą jest nie ingerowanie w przebieg badanych zjawisk, a ograniczanie się jedynie do rejestrowania ich naturalnego przebiegu.Arkusz obserwacji lekcji Imię i nazwisko nauczyciela Data Klasa Liczba uczniów Przedmiot Temat zajęć: Metody i formy pracy Cele lekcji Środki dydaktyczne Wypełnia nauczyciel Wskaźniki Wypełnia osoba obserwująca tak nie nie dotyczy tak nie nie dotyczy Temat lekcji jest zgodny podstawą programową.W trakcie obserwacji osoba obserwująca zajęcia w żaden sposób nie ingeruje w ich przebieg.. Metody stosowane na lekcji pobudzały aktywność uczniów.. Strategiczne umiejętności dziecka Adnotacje hospitowanego (x) Adnotacje hospitującego (x)ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI..

Data obserwacji.

Cele lekcji: 3.Arkusz obserwacji: Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów:ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. Umiejętność obserwowania faktów oraz robienia notatek początkowo bywa trudna dla nauczycieli.. Temat: Jak przygotować iwypełnić arkusz obserwacji lekcji?. 21.11.2013. przedmiot.. Stopień awansu zawodowego.. Poprzedni.. Zastosowane na lekcji formy organizacyjne pracy .arkusze hospitacji zajęć: File Format: pdf/Adobe AcrobatWzór nr 2 dla Opiekuna stażu.. Obserwując zajęcia języka obcego można koncentrować się na różnych jej elementach: na narzędziu komunikacji (czy jest nim język ojczysty czy nauczany język obcy), na typie interakcji między nauczycielem, uczniem i materiałem dydaktycznym.. Szkoła Podstawowa nr 3 im.. Lp.Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele lekcji: Nauczyciel Ma określone cele szczegółowe lekcji; Zapoznaje z nimi uczniów; Sprawdza na koniec lekcji stopień ich osiągnięcia.. arkusza to miejsce na syntetyczne podsumowanie obserwowanej lekcji podczas rozmowy pohospitacyjnej.. Opracowanie mgr Daniel Starego.. Może zdarzyć się również, że lekcję obserwuje kilka osób..

Cele lekcji.

Przedszkole Nr 81.. Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy.. Można też obserwować przede wszystkim jej głównych "aktorów .Plik wypelniony arkusz obserwacji zajec w przedszkolu.pdf na koncie użytkownika gglobot • Data dodania: 4 lut 2015Plik Arkusz obserwacji zajęcia prowadzonego przez nauczyciela.doc na koncie użytkownika kasiaczysz • folder opiekun stażu • Data dodania: 15 sie 2010Poprzez obserwację efektów indywidualnej pracy uczniów oraz efektów pracy w grupach.. /ewentualne spostrzeżenia/ Temat lekcji jest zgodny z programem nauczania i planem dydaktycznym Nauczyciel przedstawia cele lekcji sformułowane w języku ucznia Nauczyciel informuje ucznia na co będzie zwracał uwagę w czasie sprawdzania wiadomości kluczowych Nauczyciel zachował równowagę pomiędzy .Arkusz obserwacji lekcji Strona 2 z 6 Metody 1.. Arkusz przed obserwacją 2.. Data Przedmiot: Klasa: Imię i nazwisko prowadzącego: Imię i nazwisko hospitującego: Cel hospitacji: Organizacja zajęć dydaktycznych 1.. OKO zakłada dobrowolność.Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Oławie - jest placówką dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej.Arkusz hospitacji lekcji wypelniony to częsty temat wpisów na blogach w portalu pinger.pl.. Arkusz nr 1 plik zip co napisac w arkuszu samooceny z praktyk:po lekcji ustala termin rozmowy pohospitacyjnej ustala treść zapisu w arkuszu obserwacji realizuje zalecenia zapisane w arkuszu HOSPITACJA- ELEMENT NADZORU PEDAGOGICZNEGO (Borzęcki K, 1994) ZAPOWIEDZIANA możliwość wykazania się pełnymi zdolnościami nauczyciela, wpływa na niego motywująco iObserwacja lekcji.. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8.. Rozwija się, kiedy ją ćwiczymy.. Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.Proponowany przeze mnie arkusz obserwacji ma na celu skupienie uwagi hospitujacych nie tylko na tradycyjnych aspektach lekcji, ale również na procesie interakcji między nauczycielem i uczniami.. Metody stosowane na lekcji były zróżnicowane..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt