Obwód szeregowy rlc zadania

Pobierz

Wykaz zagadnień do opracowania ćwiczenia.. Doskonalenie obsługi elektrycznych urządzeń pomiarowych.. Karol Rogowski rozpoczyna rozwiązywanie zadań skupiających się na działaniu obwodów prądu przemiennego.. 3.JEDNOFAZOWE OBWODY RLC Z WARYSTOREM Celem ćwiczenia jest symulacja prostych obwodów jednofazowych z warystorem.. Dla tak skonstruowanego obwodu zostanie przeprowadzona symulacja w programie pspice.. Jest on podłączony do napięcia zmiennego o amplitudzie 100 V i częstotliwości 50 Hz .Badanie szeregowego obwodu RLC Strona 6 z 6 V.. Cele ćwiczenia • Badanie własności prostych pasywnych układów RLC.. Rys. 1 Obwód rezonansowy RLC, a) szeregowy, b) równoległy W ćwiczeniu badane będą drgania wymuszone w obwodzie rezonansowym z tłumieniem.to jest moje zadanie domowe :P. Symulator sygnalizuje pojawienie się rezonansu napięć w obwodzie oraz umożliwia wyświetlenie krzywej rezonansowej obwodu dla nastawionych parametrów R, L i C.. Program ćwiczenia obejmuje: a) pomiar rozkładu spadków napięć w połączeniu szeregowym elementów R, L i C, b) pomiar rozpływu prądów w połączeniu równoległym elementów R, L i C.. R Dla częstotliwości generatora f=1000 Hz zmierz napięcia i prąd w obwodzie dla trzech przypadków np.: a) L'=0,1 H, C'=0,5 F, R'=1000 b) L'=0,1 H, C'=0,1 F, R'=1000W szeregowym obwodzie RLC, w którym w chwili początkowej kondensator jest naładowany, a natężenie prądu jest równe 0, w dowolnej chwili suma energii kondensatora, energii cewki oraz praca prądu w ciągu czasu zamieniona na ciepło w oporze (tzn. na ciepło Joule'a-Lenza) jest równa energii początkowej kondensatora i jest stała.BADANIE OBWODU SZEREGOWEGO RLC 1) Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości szeregowego obwodu RLC oraz zachodzących w nim zjawisk..

Pomiary Badanie rezonansu napięćObwód szeregowy RLC tworzą szeregowo połączone rezystor, kondensator i cewka.

Zagadnienia: 1.prostych obwodów elektrycznych.. Pomiar napięć U, UR, ULR, UC oraz prądu I.. Jak wpływa wzrost częstotliwości napięcia zasilającego na reaktancję indukcyjną i pojemnościową?. Cel ćwiczenia: Poznanie własności obwodu szeregowego zawierającego elementy R, L, C. II.. Celem ćwiczenia jest określenie wybranych parametrów elektrycznych szeregowego obwodu RLC (rys. 3) dokonując na nich pomiarów napięcia oraz mierząc płynący w obwodzie prąd.Temat ćwiczenia: BADANIE SZEREGOWEGO OBWODU RLC data wykonania ………………… I.. Tabela pomiarowa.. Dobra ć:Obwód RLC.. Obwody rezonansowe zostały przedstawione na rys. 1.. "Wyznaczanie czestotliwosci rezonansowej obwodu szeregowego i rownoleglego RLC" szeregowy: W celu wyznaczenia czestotliwosci f0 obwodu szeregowego woltomierz podlacza sie do zaciskow 1.2 i mierzy sie spadek na rezystorze R. Przestraja sie czestotliwosc generatora.Obliczyć częstotliwość rezonansową szeregowego obwodu RLC, w którym R=12Ω, L=160μH, C=250pF.Fizyka - Obwody prądu przemiennego (część I - RL oraz RC) - YouTube.. Jak wpływa wzrost częstotliwości napięcia na impedancję obwodu szeregowego i prąd w obwodzie?. Wykaz zagadnień do przygotowania ćwiczenia.. Co to jest oporność czynna, bierna i pozorna?. FizykaREZONANS W UKŁADZIE SZEREGOWYM RLC WYZNACZANIE WARTOŚCI REZYSTANCJI, INDUKCJI I POJEMNOŚCI..

Moim pierwszym problemem, którym bym się chciał podzielić jest zadanie na obliczanie dobroci w szeregowym obwodzie RLC.

2) Podstawy teoretyczne W szeregowym połączeniu elementów RLC mogą wystąpić trzy przypadki, związane z rozkładem napięć na poszczególnych elementach.Mam problem z zadaniem dotyczącego obwodu szeregowego R-L-C.. Pomiar napięć i prądu na elementach RLC.. z pomiarów z obliczeń RL U UR ULR UC I f R L C fo ZL ( V V V V A Hz ( H (F Hz ( RL - rezystancja cewki,Układy pasywne RLC 1.. Schemat układu pomiarowego do badania parametrów szeregowego układu RLC.. Mój e-podręcznik.. • Badanie szeregowego obwodu rezonansowego RLC.. Zadanie 1.. Próbowałem obliczyć ze wzoru I=U/z ( tutaj wychodzi 0.73A) oraz I=U/R (tutaj wychodzi 0.8A).. Dysponując wyliczonymi danymi można obliczyć .Rys.2 Szeregowy obwód RLC Pr ąd zespolony, płyn ący w szeregowym obwodzie RLC przedstawionym na rysunku 2, wyra ża si ę stosunkiem napi ęcia zespolonego do impedancji obwodu: + − = = C R j L u z u i ω ω 1 (11) W zale żno ści od cz ęstotliwo ści źródła w obwodzie przewa ża reaktancja indukcyjna XL = ωLRLC w zależności od nastawionych parametrów symulacji obwodu.. Pomiar rezystancji cewki RL.. Dla zadanego obwodu RLC diagram fazowy wygląda jak poniżej: Określenie wzoru na opór całkowity (zawadę) Z z diagramu fazowego Chcąc uzyskać z diagramu fazowego wyrażenie na opór całkowity Z , wprowadźmy do diagramu fazowego w miejsce napięć opory: indukcyjny X L , pojemnościowy X C i omowy R .Badanie obwodu szeregowego RLC 1..

Wprowadzenie Obwody elektryczne prądu sinusoidalnego bada się wyznaczając wartości skuteczne prądówDobroć - szeregowy obwód RLC.

Wirtualny przyrząd pomiarowy do badania szeregowego układu RLC.. Pokazane jest podłączenie woltomierza V2 do obwodu podczas pomiaru napięcia URL.. Wymagana znajomość pojęć • działania na liczbach zespolonych, • zachowanie układów RLC przy pobudzeniu sinusoidalnym, impulsowym i schodkowym, • impedancja,Zadanie 7 Szeregowy obwód RLC podłączono do źródła napięcia zmiennego o częstotliwości 50 Hz i napięciu skutecznym U sk = 100 V.. Czas trwania: 6h 2.. Badanie obwodu przy stałej częstotliwości.. Oblicz: a. opór pozorny obwodu b. natężenie skuteczne prądu c. wartość kąta przesunięcia fazowegoZaloguj się / Załóż konto.. Przyjmij .Pozostałe parametry cewki przydadzą się dla porównania w kolejnych układach RLC Badanie szeregowego obwodu LC Parametry cewki potwierdziły się z wartościami z poprzedniego ćwiczenia.. Wyznaczenie krzywych rezonansowych dla szeregowego obwodu elektrycznego RLC, 2.. Spojrzałem do odpowiedzi aby sprawdzić czy jest sens dalej rozwiązywać i okazało się że prąd wynosi 0.5A.W radiotechnice obwody rezonansowe LC wykorzystuje się jako filtry dla prądów o określonej częstotliwości oraz jako część składową wzmacniaczy rezonansowych.. 3.W kolejnej części materiału poświęconego obwodom prądu przemiennego, Karol skupia się na analizie działania i rozwiązywaniu zadań związanych z obwodami RLC i.Zadanie: szeregowy obwód rlc, zasilany sem sk 230 v o częstości w 50 hz, składa się z oporu 200 , indukcyjności o reaktancji 80 i pojemności o Rozwiązanie: szeregowy obwód rlc, zasilany sem sk 230 v o częstości w 50 hz, składa się z oporuPrzykładem obwodów elektrycznych, w którym występują drgania harmoniczne są szeregowy i równoległy obwód RLC..

Opornik o oporze 90 Ω, cewkę o indukcyjności 1,3 H i kondensator o pojemności 10 μF połączono szeregowo w obwód prądu przemiennego.

Wyznaczenie parametrów R, L, C, fo, RL.. Cele ćwiczenia: 1.. Dane: R=60Ω L=100mH C=28,6mF U=50V f=50Hz Szukane: z,I,Ur,Ul,Uc Sprawa wygląda tak że obliczyłem Xl=31,4Ω Xc=0,11Ω z=68Ω (w przybliżeniu) Problem mam co do prądu płynacego w obwodzie I.. Współczynnik przy 𝑠𝑖𝑛𝜑 dodatnim wskazuje na charakter indukcyjny co potwierdza to wykres wskazowy.Chwilowe wartości napięcia i natężenia prądu w szeregowym obwodzie prądu przemiennego RLC Kod zadania: 1008.. W celu obliczenia impedancji i amplitudy natężeniowej radziłbym skonstruować diagram wskazowy.. Opór omowy R = 100 Ω, cewka ma indukcyjność L = 0,8 H, a kondensator ma pojemność C = 20 μF.. Połącz układ jak na rysunku.. ZADANIA DO WYKONANIA I. Zamodelowa ć jednofazowy układ przedstawiony na rys.1, gdzie: - E =10*( liczba liter imienia i nazwiska) V, - Robc = liczba liter nazwiska [Ω], - L obc = 10* (liczba liter imienia) [mH], 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt