Badanie aktywności ekonomicznej ludności 2018

Pobierz

Opracowanie składa się z syntezy, tablic statystycznych oraz uwag metodologicznych.. W uwagach metodologicznych omów iono koncepcję badania, sposób doboru próby gospodarstwFolder informacyjny dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności zawierający podstawowe informacje na temat prowadzonego badania oraz wyniki badania przeprowadzonego w poprzednich kwartałach.. Uwaga:DBW Rynek Pracy - BAEL - Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej wg grup wieku, płci i miejsca zamieszkania (lipiec 2018, październik 2018, styczeń 2019, kwiecień 2019), DBW Rynek Pracy - BAEL - Odsetek osób uczących się i dokształcających się wg wieku (lipiec 2018, październik 2018, styczeń 2019, kwiecień 2019),BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al.. Pliki do pobrania Wyjdź z archiwum Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (IV kwartał 2018 r.) 1.02 MBBadanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) - prowadzone od maja 1992 r. zgodnie z metodyką Międzynarodowej Organizacji Pracy co kwartał przez Główny Urząd Statystyczny badanie polegające na ankietowaniu ogólnopolskiej próby gospodarstw domowych.GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al.. Wskaźnik ten zwiększył się o 2,1 p.. Opracowanie składa się z syntezy, tablic statystycznych oraz uwag metodologicznych..

Wzrósł zarówno współczynnik aktywności zawodowej, jak i wskaźnik zatrudnienia.

Warto zauważyć, że w ciągu pierwszego roku pandemii zmieniał się nieznacznie: I kwartał 2020 - 55,3%, II kwartał 2020 - 54,8%, III kwartał 2020 - 55,8%, IV kwartał 2020 - 55,7%.• Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2013-2015 • Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy w Polsce w 2019 r. • Osoby młode na rynku pracy w 2016 r. • Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2018 roku • Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2018 • Praca a obowiązki rodzinne w 2018 roku • Praca nierejestrowana w Polsce w 2017 rokuOpracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w IV kwartale 2018 r. Wykresy interaktywne Pliki do pobrania Wyjdź z archiwumFundusz socjalny.. Symbol województwa Symbol oddziału terenowego US Identyfikator mieszkania IDM rokDane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) Znajdziesz tu informacje o liczbie osób niepełnosprawnych prawnie - aktywnych zawodowo, pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo oraz informacje na temat wielkości współczynnika aktywności zawodowej, wskaźnika zatrudnienia czy stopy bezrobocia..

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) - badanie sytuacji na rynku pracy mające na celu uzyskanie informacji o wielkości i strukturze zasobów siły roboczej.

Pliki do pobrania Archiwum Tagi.W 2018 r. do Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności zostaną dołączone dwa badania modułowe: badanie Praca a obowiązki rodzinne, które jest ujęte przez Komisję Europejską w programie modułów ad hoc na lata 2016-2018 oraz krajowe badanie dotyczące Pracy nierejestrowanej, zrealizowane ostatnio w 2014 roku.Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w IV kwartale 2018 roku.. proc. w porównaniu z II kw. 2021 r. Wskaźnik zatrudnienia wyniósł 56,7%, czyli również o 2,1 p.. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 377/2008 z 25 kwietnia 2008 r. 0.14 MB Załącznik 3.. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa ZD Ankieta, badanie aktywności ekonomicznej ludnościw 2018 roku Nr ankiety 00 Symbol województwa 01 Symbol oddziału terenowego US 02 Identyfikator mieszkania IDM 03 Numer kolejny gospodarstwa domowego w mieszkaniuBadanie aktywności ekonomicznej ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al.. Obciążenie osób pracujących osobami niepracującymi było mniejsze niż przed rokiem.. Wykaz obowiązujących aktów prawnych dotyczących europejskiego badania siły roboczej 0.09 MB Załącznik 2.. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności 0.57 MB Załącznik 1..

Populacja biernych zawodowo w analogicznej grupie wieku liczyła 1662 tys. Oceń opracowanie:Liczba ludności aktywnej zawodowo zwiększyła się w porównaniu z IV kwartałem 2019 r., a liczba ludności biernej zawodowo spadła.

Badania te prowadzone są przez Główny Urząd Statystyczny od 1992 roku.. Opracowanie składa się z syntezy, tablic statystycznych oraz uwag metodologicznych.. W uwagach metodologicznych omów iono koncepcję badania, sposób doboru próby gospodarstwreprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomiczn ej Ludności (BAEL), przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w II kwartale 2018 roku.. DPE1 wykorzystywanych platform: Kolejne pytania dotyczyć będą prac, które można wykonywać (lub otrzymać zlecenie na ich wykonanie) za pośrednictwem platformy internetowej lub aplikacji mobilnej na telefony lub tablety.Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w I kwartale 2018 r. A A A 29.06.2018 Opracowanie sygnalne zawiera informacje pozyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, którego przedmiotem jest fakt wykonywania, posiadania lub poszukiwania pracy przez osoby w wieku 15 lat i więcej.Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) - prowadzone od maja 1992 r. zgodnie z metodyką Międzynarodowej Organizacji Pracy co kwartał przez Główny Urząd Statystyczny badanie polegające na ankietowaniu ogólnopolskiej próby gospodarstw domowych..

ZG - kartoteka gospodarstwa domowego, badanie aktywności ekonomicznej ludności 0.75 MB Załącznik 4.reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomiczn ej Ludności (BAEL), przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w IV kwartale 2018 roku.

Niepodległości 208, 00-925 Warszawa BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI 00Symbol województwa ZD-A PRACA NIEREJESTROWANA ANKIETA MODUŁOWA BAEL I kwartał 2018 07 01Symbol oddziału terenowego US 02 Identyfikator mieszkania IDMDane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności Zakres danych, definicje podstawowych pojęć i metodyka rejestrowania informacji Dane statystyczne dotyczące wypadków przy pracy Dane statystyczne rejestrowane przez MOP Definicje i interpretacja pojęć, obowiązki pracodawcy Zasady rejestrowania i analizowania wypadków przy pracy w przedsiębiorstwieNajwyższą wartość - 56,2% - osiągnął w III kwartale 2018 r. Na koniec 2020 r. współczynnik aktywności zawodowej uplasował się na poziomie 55,7%.. W uwagach metodologicznych omów iono koncepcję badania, sposób doboru próby gospodarstwreprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomiczn ej Ludności (BAEL), przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w I kwartale 2018 roku.. W IV kwartale 2018 r. populacja osób aktywnych zawodowo w wieku 15 lat i więcej liczyła 1454 tys. i zmniejszyła się zarówno w porównaniu z poprzednim rokiem (o 45 tys. osób, tj. o 3,0%), jak i poprzednim kwartałem (o 40 tys. osób, tj. o 2,7%).Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w I kwartale 2018 r. Do uogólnienia wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności Polski w wieku 15 lat i więcej, pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie .Europejska Kampania 2018-2019 "Substancje niebezpieczne pod kontrolą" Kampania społeczna 2018 "PRACA odmładza" Kampania społeczna 2017 "Bezpiecznie od początku" Europejska kampania 2016-2017 "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" .. Dane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności:badania dla ostatniej obserwacji (podprób wychodzących z badania) i dotyczą wszystkich osób w wieku 15-64 lata..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt