Przedstawia sposób rozmnażania i rozwój ryb

Pobierz

Uczeń: a) przedstawia środowisko życia, cechy morfologiczne i tryb życia płazów,9) ryby - zdający: a) przeprowadza obserwację przedstawicieli ryb (zdjęcia, schematy) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania ryb do życia w wodzie, b) określa ryby jako zwierzęta zmiennocieplne, c) przedstawia sposób rozmnażania i rozwój ryb, d) wyjaśnia znaczenie ryb w przyrodzie i dla człowieka;9) ryby - uczeń: a) dokonuje obserwacji przedstawicieli ryb (zdjęcia, filmy, schematy, hodowle akwariowe itd.). i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania ryb do życia w wodzie, określa ryby jako zwierzęta zmiennocieplne, przedstawia sposób rozmnażania i rozwój ryb, wyjaśnia znaczenie ryb w przyrodzie i dla człowieka;9) ryby - uczeń: a) dokonuje obserwacji przedstawicieli ryb (zdjęcia, filmy, schematy, hodowle akwariowe itd.). i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania ryb do życia w wodzie, określa ryby jako zwierzęta zmiennocieplne, przedstawia sposób rozmnażania i rozwój ryb, wyjaśnia znaczenie ryb w przyrodzie i dla człowieka; 7.. Wiadomości powtórkowe na temat płazów znajdziesz na str. 93 - 102.• przedstawia wspólne cechy ryb • uzasadnia przynależność ryb do kręgowców • wskazuje przystosowania ryb w budowie i czynnościach życiowych do życia w wodzie • wyjaśnia funkcjonowanie pęcherza pławnego i skrzeli 16. i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania ryb do życia w wodzie, określa ryby jako zwierzęta zmiennocieplne, przedstawia sposób rozmnażania i rozwój ryb, wyjaśnia znaczenie ryb w przyrodzie i dla człowieka; 7..

Rozmnażanie się i rozwój.

i przedstawia ich• przedstawia wspólne cechy ryb • uzasadnia przynależność ryb do kręgowców • wskazuje przystosowania ryb pod względem budowy i czynności życiowych do życia w wodzie • wyjaśnia funkcjonowanie pęcherza pławnego i skrzeli 16.. 9) Płazy.. Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Taki sposób rozwoju jest spotykany u niektórych ryb (gupik), płazów (salamandra) i gadów (jaszczurka żyworodna).. Różnorodność życiaschematy, hodowle akwariowe itd.). i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania ryb do życia w wodzie, b) określa ryby jako zwierzęta zmiennocieplne, c) przedstawia sposób rozmnażania i rozwój ryb,przedstawia sposób rozmnażania i rozwój ryb, 2 przedstawia sposób rozmnażania (zapłodnienie zewnętrzne, jajorodne) i rozwój złożony ryb Należy uściślić sformułowanie "rozmnażanie i rozwój"!. Zapłodnienie następuje poza organizmem samicy, gdy po złożeniu jaj samiec polewa ikrę nasieniem.. Rozmnażanie się i rozwój.. Różnorodność ryb • przedstawia sposób rozmnażania się i rozwój ryb • opisuje znaczenie ryb w przyrodzie i dla człowieka • podaje przykłady gatunków ryb chronionych w Polsce i uzasadnia potrzebę ich ochrony • podaje przykłady działań człowieka wpływających pozytywnie i negatywnie na różnorodność rybakwariowe) i przedstawia cechy przystosowawcze ryb do życia w wodzie, c) określa ryby jako zwierzęta zmiennocieplne, d) przedstawia sposób rozmnażania i rozwój ryb, e) przedstawia znaczenie ryb w przyrodzie i dla człowieka..

Różnorodność ryb • przedstawia sposób rozmnażania się i rozwój ryb8) Ryby.

i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania ryb do życia w wodzie, b) określa ryby jako zwierzęta zmiennocieplne, c) przedstawia sposób rozmnażania i rozwój ryb,9) ryby - uczeń: a) dokonuje obserwacji przedstawicieli ryb (zdjęcia, filmy, schematy, hodowle akwariowe itd.). Rozmnażanie się i rozwój.. Różnorodność ryb • przedstawia sposób rozmnażania się i rozwój ryb • opisuje znaczenie ryb w przyrodzie i dla człowieka • podaje przykłady gatunków ryb chronionych w Polsce i uzasadnia potrzebę ich ochrony • podaje przykłady działań człowieka wpływających pozytywnie i negatywnie na różnorodność ryb9.. ryby - uczeń: 1. dokonuje obserwacji przedstawicieli ryb (zdjęcia, filmy, schematy, hodowle akwariowe itd.).

Różnorodność • przedstawia sposób rozmnażania się i rozwój rybschematy, hodowle akwariowe itd.)

Zarodek zwierząt żyworodnych rozwija się wewnątrz ciała matki, otrzymując od niej substancje odżywcze, wodę i tlen.przedstawia sposób rozmnażania i rozwój ryb, (2) d) wyjaśnia znaczenie ryb w przyrodzie i dla człowieka; (3)c) przedstawia sposób rozmnażania i rozwój ryb, d) wyjaśnia znaczenie ryb w przyrodzie i dla człowieka; 10) płazy - uczeń: a) dokonuje obserwacji przedstawicieli płazów (zdjęcia, filmy, schematy, okazy naturalne w terenie itd.).

i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania płazów do życia w wodzie i na lądzie,się i rozwój.

i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania ryb do życia w wodzie, b) określa ryby jako zwierzęta zmiennocieplne, c) przedstawia sposób rozmnażania i rozwój ryb,• przedstawia wspólne cechy ryb • wskazuje przystosowania ryb pod względem budowy i czynności życiowych do życia w wodzie 16.. Różnorodność ryb • przedstawia sposób rozmnażania się i rozwój ryb• przedstawia środowisko i tryb życia małży i głowonogów • określa znaczenie małży i głowonogów dla człowieka • wymienia gromady zwierząt zaliczanych do kręgowców • określa środowisko życia ryb • opisuje budowę zewnętrzną ryby • przedstawia sposób rozmnażania się i rozwój rybsię i rozwój.. i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania płazów do życia w wodzie i na lądzie,ryby - uczeń: dokonuje obserwacji przedstawicieli ryb (zdjęcia, filmy, schematy, hodowle akwariowe itd.). Z reguły ryby rozmnażają się składając ikrę.. Rozmnażanie się i rozwój..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt