Przeczytaj tekst które z podanych zdań są zgodne z treścią tekstu a które nie

Pobierz

Zakreśl literę A, B, C albo D. According to his flatmate,ZADANIE 5 Przeczytaj tekst.. Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.. (0-4) Przeczytaj teksty.. 2009-02-01 14:07:03 Popraw zdania ,tak aby były zgodne z sugestiami w nawiasach .. Zakreśl literę P albo F. 3.1.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. 10.4 zgodnie z treścią tekstu.. P F 3.3.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Przeczytaj tekst i zdecyduj, które zdania są zgodne z jego treścią (true), a które nie (false).Przeczytaj tekst i zdecyduj, które zdania są zgodne z jego treścią (true), a które nie (false).. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. czekoladowalulcia czekoladowalulcia 18.05.2019Które z podanych zdań są zgodne z tekstem, a które-nie?. które z podanych zdań są zgodne z treścią a które nie Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.. Uwaga: jeden temat nie pasuje do żadnego tekstu.. z jego zakończeniem (A- J) tak, aby powstało zdanie zgodne z treścią tekstu.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1 .Zapoznaj się z treścią zadania.. (0-5 pkt) Przeczytaj tekst, a następnie połącz początek zdania (2.1.-2.5.). Popraw błędne zdania 2012-10-08 20:12:33; Czy ponizsze zdania sa zgodne z tekstem czy nie popraw bledne lekcje 2015-04-15 20:21:23; Popraw zdania,tak aby były zgodne z sugestiami w nawiasach ..

Zdecyduj, które z podanych zdań są zgodne z treścią tekstu (T), a które nie (F).

Do każdego z nich dopasuj właściwy temat (A-D).. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. My mum recorded .Przeczytaj teksty (9.1.-9.3.).. Usłyszysz dwukrotnie wywiad z uczestniczką konkursu.. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Wpisz odpowiednie litery w wykropkowanych miejscach.. Popraw błędne zdania.. Podaj swój e-mail, aby przypomnieć hasło .Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM i "Gazetą Wyborczą" Zadanie 8.. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T - True), a które nie (F - False).Przekreśl zdania, ktore są niezgodne z prawdą historyczną i napisz je w poprawnej formie.. Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu (T), a które nie (F).. Zdecyduj, które ze zdań 3.1.-3.3. są zgodne z treścią nagrania (P - Prawda), a które nie (F - Fałsz).. W zadaniach 8.1.-8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Usłyszysz dwukrotnie historię pewnego małżeństwa sta-rającego się o zieloną kartę w USA.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu..

Zdecyduj, które z podanych zdań są zgodne z treścią (T), a które nie (F).

Nie (cieszył) ….. się sympatią otoczenia.Przeczytaj teksty 1 i 2.. CD 0 MP 0 Usłyszysz dwukrotnie reklamę radiową.. Zakreśl jedną z liter: A, B, C albo D. After several 13-hourPrzeczytaj wpis na forum internetowym i zaznacz, które ze zdań 1-6 są prawdziwe (R - richtig), a które fałszywe (F - falsch).. 2010-12-06 20:51:08; czy te zdania sa zgodne z tekstem,czy nie?. It's free, and open every day except for a few days over Christmas.Które zdania są zgodne z treścią tekstu, a które nie?. popraw błedne zdania 2015 .Przeczytaj tekst i zdecyduj, które zdania są zgodne z jego treścią (true), a które nie (false).. Za każde poprawnie połączone zdanie otrzymasz 1 punkt.Próbny Egzamin imnazjalny z OPEONEM i azetą Wyborczą Zadanie 8.. 2010-12-06 20:51:08Przeczytaj tekst.. Zaznacz znakiem X odpo-wiednią rubrykę w tabeli.Zdania mogą dotyczyć informacji, głównej myśli, kontekstu lub intencji autora.. Linda decided to go stealing without a doubt.Usłyszysz dwukrotnie komunikat dla uczestników wyjazdu szkolnego.. Uwaga: w kolumnie po prawej stronie podano również zdania, które nie zgadzają się z treścią tekstu.. (0-4) Przeczytaj teksty.. Wpisz T (true) lub F (false).. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T - True), a które nie (F - False)..

Zdecyduj, które z podanych zdań 1 są zgodne z treścią nagrania (T), a które nie (F).

Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu (TRUE), a które nie (FALSE).. W zadaniach (8.1.-8.4.). należy.. Scrooge był nie (uprzejmym) ….. samotnikiem nie (lubiącym) ….. ludzi.. Przeczytaj tekst.. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią tekstu (T - True), a które nie (F - False).. Zaznacz znakiem Xodpowiednią rubrykę w tabeli..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt