Sprawozdanie z zajęć plastycznych

Pobierz

• Przygotowywanie upominków na rożne okazje.. Doskonalenie sprawności manualnej i percepcyjnej.. Młodzi adepci sztuki otrzymali pamiątkowe dyplomy z podziękowaniem za uczestnictwo w zajęciach, pracę a przede wszystkim twórczy zapał i uśmiech!. Oprócz zajęć świątecznych zorganizowanych z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy powstawały rzeźby wykonywane z modeliny, masy solnej czy folii aluminiowej.Zajęcia odbywały się systematycznie w każdy poniedziałek i trwały 45 min.. Przez to działanie wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe techniki plastyczne które wykorzystuję też na lekcjach religii.Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie stażu i efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.. Do tej pory odbyły się po trzy zajęcia w każdej z grup: Integracja.. Uczniowie uczestniczący w zajęciach rozwijali swoje zainteresowania plastyczne w innych warunkach niż na lekcji.. Jest także źródłem najwspanialszych wzlotów myśli twórczej, realizacją najskrytszych marzeń dostarczających uśmiechu i szczęścia dzieciom"Sprawozdanie z działalności kółka plastycznego " Mały Artysta " Utworzono: 17 czerwiec 2017 Głównym celem zajęć było rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej, indywidualnych zdolności twórczych uczniów, ich wyobraźni oraz twórczego myślenia..

Uczestnikom zajęć dziękujemy.

• Wykonywanie dekoracji sal oraz na uroczystości świetlicowe • Motywowanie uczniów do podejmowania zadań • Stwarzanie miłej i twórczej atmosfery • Stosowanie ciekawych metod pracy • Inspirowanie działań muzyką, wierszem • Proponowanie ciekawych tematów pracUkładali zdania z rozsypanek wyrazowych.. Panująca atmosfera przyjaznej, twórczej pracy sprzyjała powstawaniu więzi w grupie, wyzwalała u dzieci radość tworzenia i wiarę we własne uzdolnienia.Zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi.. - 30.09.2020 .• 21.10.2019 - zajęcia z robotyki dla całej grupy, budowanie huśtawki, • 22.10.2019 - spotkanie z panią Bogumiłą Cholewa, pracownikiem Poradni .. • Warsztaty metodyczne "Kleksodźwięki czyli muzyczno-plastyczne zabawy sensoryczne" (29.01.2020) - Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Metris", .Uczniowie dokonywali autoprezentacji, podczas zajęć z doradztwa, lekcji wychowawczych i lekcji WOS, Udostępniano filmy z zakresu przedsiębiorczości i wyboru zawodu..

za wspólną ...Cały rok zajęć Plastyki był bardzo zróżnicowany i ciekawy.

Na zajęcia zapisało się 18 uczniów, frekwencja - około 80%.Uroczyste wręczenie dyplomów na zakończenie działalności kółka plastycznego " Mali kreatywni" miało miejsce 17 czerwca 2019.. Daje okazję dokonywania analizy i syntezy, porównywania i uogólniania.. Tel:(15) 864-53-51 797 229 724Sprawozdanie z pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekunczej kl. I.. Ogólne założenia planu pracy: Kółko plastyczne pt. "Mały artysta" przeznaczone jest dla uczniów z klas I - III wykazujących zdolności plastyczne.. Trzeba stosować różnorodne techniki plastyczne, często .. dzieci sztuką, dlatego też postanowiłam zorganizować koło plastyczne w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.. Było to możliwe dzięki pobudzeniu ich kreatywności oraz doskonaleniu sprawności manualnych.SPRAWOZDANIE Z PRACY KOŁA PLASTYCZNEGO ,, CZTERY PORY ROKU'' W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO Zajęcia koła plastycznego odbywały się 1 raz w tygodniu i były prowadzone w ramach godzin wychowawczych w internacie zgodnie z autorskim programem pt. ,,Cztery pory roku''.Sprawozdanie z pracy kółka plastycznego prowadzonego w grupie dzieci 5-letnich Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tą wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać.. Samorządy mają czas do połowy lipca na złożenie sprawozdań z wydatków na edukację Ukraińców (Fot. (fot. PAP/Roman Zawistowski)) W lipcu samorządy muszą złożyć sprawozdania z wydatków finansowych poniesionych na edukację uczniów z Ukrainy, a rozliczenie środków z Funduszu Pomocy budzi wiele ..

Podczas zajęć uczniowieStrzegomek, ul. Dąbrówki 3 28-221 Osiek.

Wernisaż w Centrum Rozrywki "Na Pięterku"- zabawa plastyczna Ważną rolę w poznawaniu i kształtowaniu życia uczuciowego dziecka pełni ekspresja plastyczna.. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tą wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać.. Nauka .Cele edukacji plastycznej · Rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych uczniów, · Stworzenie możliwości swobodnego wyrażania wrażeń i uczuć w różnych formach plastycznych, · Wzbogacanie doświadczeń dzieci - poznawanie nowych technik plastycznych, · Wspomaganie rozwoju emocjonalnego i motywowanie do samodzielnych rozwiązań twórczych,• Stosowanie różnorodnych technik plastycznych.. Rysunek dziecka jest bowiem częścią jego duszy.W zakresie wychowania umysłowego obcowanie z plastyką rozwija wrażliwość zmysłową, pobudza proces spostrzegania, koncentrację uwagi, wyobraźnię.. Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu (środa) w godzinach 12.45 - 13.30 w sali nr 4.Chcąc zapewnić swoim wychowankom jak najlepsze warunki do rozwoju ich przyszłej aktywności twórczej opracowałam program zajęć plastycznych, który w połączeniu z codziennymi zajęciami pozwoli na utrwalenie przybliżanych treści, umożliwi poszerzenie doświadczeń związanych z nowymi technikami plastycznymi, rozwinie umiejętności .Dzieci które uczęszczały na zajęcia plastyczne aktywnie i twórczo spędzały czas wolny, próbowały swoich możliwości plastycznych, a poprzez wystawy kiermasze prac uczyły się krytycznego podejścia do swoich możliwości..

Program realizowany będzie w roku szkolnym 2015/2016 ...udział w konkursach plastycznych.

Uczniowie wykonywali prace plastyczne przy wykorzystaniu wielu materiałów i technik.. Systematycznie omawiałam przeprowadzone zajęcia z opiekunem i sporządzałam z nich krótkie notatki.. 5. Wdrażanie do współpracy w grupie i wzajemnej pomocy.. 45minut.pl; Publikacje; Nauczanie początkowe; Autor Karolina Huza Data publikacji .. Doskonalili sprawność manualną w czasie zajęć plastycznych i technicznych, oraz sprawność ruchową podczas zajęć gimnastycznych, spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.. 4. Wdrażanie do samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności planowania działań na miarę indywidualnych możliwości każdego ucznia.. Zajęcia te mają na celu Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień zarówno muzycznych, plastycznych jak i językowych.. "Twórczość plastyczna dzieci jest uniwersalnym środkiem służącym do wypowiadania najgłębszych pragnień i przeżyć.. Zajęcia sportowe dały uczniom możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego po zajęciach szkolnych, rozbudzały zainteresowanie .Sprawozdanie z pracy kółka plastycznego działającego przy Przedszkolu nr 14 w Tarnowie w roku szkolnym 2005/2006.. Uczniami .Sprawozdanie z realizacji zajęć rozwijających kompetencje kluczowe - warsztaty kompetencji społecznych prowadzonych w Szkole Podstawowej im.. woj. Ze względu na przerwę w nauczaniu stacjonarnym wywołaną pandemią, część zaplanowanych zajęć nie odbyła się.. Świętokrzyskie.. Jak pokazuje praktyka, kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej.chcąc zapewnić swoim wychowankom jak najlepsze warunki do rozwoju ich przyszłej aktywności twórczej opracowałam program zajęć plastycznych, który w połączeniu z codziennymi zajęciami pozwolił na utrwalenie przybliżanych treści, umożliwił poszerzenie doświadczeń związanych z nowymi technikami plastycznymi, rozwinął umiejętności współpracy w grupie …SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ pt.: "MŁODY PLASTYK.. Wł. St. Reymonta w Koziebrodach .. ćwiczenia i techniki wyobrażeniowe, oraz elementy zajęć plastycznych.. w zakresie zadania - wzmacnianie roli rodziny.. Poszerza wiedzę dziecka o świecie i utrwala zasób elementarnych pojęć odnoszących się do barwy, kształtu, budowy przedmiotów.Należy umożliwić uczniom korzystanie z mieszanych technik plastycznych, aby pobudzić różne sfery wyobraźni.. WANDY CHOTOMSKIEJ W KIEŁCZOWIE .. cykl: Baśnie i legendy polskie, do których dzieci wykonywały prace plastyczne.. Na bieżąco w razie potrzeb organizowano spotkania z rodzicami; Podczas lekcji wychowawczych, lekcji religii i innych zajęć .To sprawozdanie to wyzwanie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt