Sprawozdanie z wydatkowania pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich word

Pobierz

Twoja nazwa użytkownika.. Twoje hasło Gminny Program Rewitalizacji dla gminy Łabiszyn na lata 2016-2026. aktualności: KONKURSY OFERT.W związku z wejściem w życie 7 maja 2019 r. rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz. U. poz. 827 .Jul 9, 2021Jun 10, 2020Projekty z innych środków pozabudżetowych.. Numer wpisu Koła do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich 2.podstawa prawna: rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez prezesa arimr pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości z dnia 29 listopada 2018 roku (dz. u. poz. 2229 z póź.. Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Łabiszyn na lata 2010-2015.. Odsłony: 1474 Koła gospodyń wiejskich (KGW), które złożyły wniosek o wpis do rejestru u Pełnomocnika do Spraw Kół Gospodyń Wiejskich w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą uzyskać pomoc finansową w wysokości od 3 .W terminie od dnia 5 czerwca Agencja prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r. ..

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r. wynosi 40.000.000 zł.Witamy!

Nazwa koła ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. I. zm.).Nr …………./2019 Prezesa ARiMR z dnia ………………2019 r. SPRAWOZDANIE Z WYDATKOWANIA POMOCY FINANSOWEJ DLA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH Znak sprawy wypełnia Agencja …………………………………….. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 1.. 3, ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o …1.. (dzień - miesiąc - rok) Oświadczam,żewszystkie dane podane w sprawozdaniu z wydatkowania pomocy finansowej dla kołagospodyńwiejskich sąprawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym i znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 i 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r .Jan 11, 2021Oświadczam, że wszystkie dane podane w sprawozdaniu z wydatkowania pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym i znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 i 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r., poz. 2345 z późn..

Strona główna; Mapa Biuletynu; Rejestr zmian treści; Statystyki oglądalności; ... z 2018 r. poz. 1600 ze zm.).3) z inicjatywy koła gospodyń wiejskich.

2. Osoba upoważniona do reprezentacji koła gospodyń wiejskich (zwana dalej "osobą upoważnioną")Oświadczam, że wszystkie dane podane w sprawozdaniu z wydatkowania pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym i znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz.U.. Przebudowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Gościeszynie" Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP RogowoJun 7, 2021W terminie od dnia 5 czerwca Agencja prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r. Nabór wniosków trwa do 30 września 2020 roku bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww.. zm) § 5. ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt