Zapisz parafrazy słowotwórcze podanych wyrazów

Pobierz

d)dostojeństwo.. Wyrazy należące do tych grup łączą wspólne cechy: podobny formant i znaczenie słowotwórcze.. domek.Prawidłowo przeprowadzona analiza słowotwórcza powinna obejmować podanie następujących elementów: parafraza słowotwórcza (taka definicja słowotwórcza, w której znajdzie się wyraz motywujący i definiowany wyraz motywowany i która odda znaczenie wyrazu motywowanego), zjawiska towarzyszące.WYRAZ POCHODNY to wyraz utworzony od wyrazu podstawowego.. pisać - pisarstwo, dom - domownik, biegać - bieżnia, cukier - cukierniczka.. (8p) (przykładowe odpowiedzi) -arka suszarka to co suszy -ik stolik mały stół -owiec naukowiec człowiek który zajmuje się nauką -nica pudernica miejsce w którym przechowuje się puder 4.Wyróżniamy:-złożenia - w tych wyrazach podstawy słowotwórcze łączy zazwyczaj cząstką -o- lub -i- (grotołaz),-zrosty - w tych wyrazach podstawy słowotwórcze nie są łączone dodatkowymi cząstkami (Wielkanoc),-zestawienia - te wyrazy pisane są osobną, lecz stanowią nazwę jednej rzeczy (maszyna do pisaniaAnaliza słowotwórcza rzeczownika rzeczowników, analiza wyrazu wyrazów.. Proszę o pomoc dam naj.. Z podanych niżej cząstek podkreśl te, za pomocą których nie da się utworzyć czasowników pokrewnych do wyrazu "ujrzeć".. czytelnik, czytelnia, czytać, przeczytać, czytanie, biblioteka,odczytać, czytadło, wyczytać..

Zapisz parafrazy slowotwórcze podanych wyrazów.

Np. majowy - maj - owy (parafraza słowotwórcza- związany z .. (5p) wyrazy pochodne parafraza słowotwórcza żabka mała żaba gotowanie to, że ktoś gotuje biel 0 cecha rzeczy białej rolnik człowiek zajmujący się rolą krawcowa kobieta krawiec 3. ,,ó" wymienne ,,ó" niewymiennePodane frazeologizmy wpisz do odpowiednich rubryk tabeli.. b)Mazowszanin-mężczyzna mieszkający na Mazowszu.1.Dopisz parafrazy słowotwórcze do podanych wyrazów: -uszko -nausznik -uszna -douszny -wewnątrzuszny 2 a) Podkreśl wyrazy należące do tej samej rodziny drzewo, drzewko, krzak, drewko, zadrzewić, drzewiaste, roślina, drewno, chrust, opał, iglak, tarcica, drzewny b) Zapisz rdzenie oboczne w zaznaczonej rodzinie wyrazów, wypisz wymiany głosek w rdzeniu 3 a) Otocz pętlą wyrazy i .podaj parafrazy słowotwórcze od wyrazów :kucharka, dostojeństwo .. dopisać, kółko, piątka, suszarnia, brodacz2/190 Do podanych słów i zwrotów dopisz po trzy synonimiczne wyrazy lub związki wyrazowe.. W podanej grupie wyrazów jeden wyraz nie należy do ich rodziny.. Przykład: palić —> za/palić - > zapał/ny przemilczenie kupiec dorosły sennosc sernik Q Do wymienionych wyrazów dopisz wyrazy pochodne o wskazanych obocznościach w temacie.W poniższych przykładach występują wyrazy z formantami -ec i -arz..

W tym celu zapisz znaczenie słowotwórcze podanych wyrazów.

biały kruk, judaszowe srebrniki, mieć węża w kieszeni, końskie zdrowie, kłamać jak z nut, bez pracy nie ma kołaczy, iść własną drogą, kto wiatr sieje, ten burzę zbieraSłownik synonimów rekomendowany przez prof. Jerzego Bralczyka.. W każdym wyrazie pochodnym oddziel temat słowotwórczy od formantu.. Dopisz parafrazy słowotwórcze do podanych wyrazów uszko, nauszniki, uszna, douszny, wewnątrzuszny.. Wpisz podane rzeczowniki pochodne do odpowiednich rubryk tabeli: zaproszenie, nauczycielka, wolność, podmurówka, dziennikarz, przeróbka, wesołek, naramiennik .. król- góra- róża- 4.Podane wyrazy przepisz do tabelki według rubryk.. dźwignięcie, dźwiganie, dźwignia, dźwig 12.. Pamiętaj, że muszą one zawierać wyraz podstawowy.. Szukaj.. Zobacz odpowiedź.. Ponad 42 000 haseł i 500 000 wyrazów bliskoznacznych języka polskiego.. znaczenie słownikowe znaczenie słowotwórcze wyraz podstawowy wyraz pochodny wyraz, od którego tworzymy nowy wyraz wyraz utworzony od innego wyrazu .J-jj Do podanych wyrazów dopisz w odpowiednie miejsca wyrazy podstawowe i pochod­ ne.. Wyrazy należące do tych grup łączą wspólne cechy: podobny formant i znaczenie słowotwórcze.. Tworzą one określone grupy.. Podkreśl wyraz utworzony za pomocą formantu zerowego.. Question from @iga1997 - Szkoła podstawowa - PolskiDopisz do przyrostków odpowiednie podstawy słowotwórcze..

rzeczowniki pochodne Ćwiczenie zapisz w zeszycie.

Który?. bukiecik- ogrodowy- kwiaciarnia- związać- Z góry dzięki :) ^^.. wyraz pochodny wyraz podstawowy formant obocznośćWpisz w tabelę temat słowotwórczy i formant w podanych.. - MidBrainart.. Rozwiń zdanie wyrazami z ramki i przepisz je do zeszytu.. Mówi się wtedy, że mają one odpowiednią kategorię słowotwórczą.2.. - nazwy miejsc.arnia, .alnia, .isko - nazwy urządzeń i narzędzi.arka, .nik, .acz, - nazwy czynności.cie, .anie, .enie - nazwy wykonawców czynności.acz, .arz - nazwy cech.ość, .stwo,.ota - nazwy nosicieli cech.ec, .ak, .arz - wyrazy zdrobniałe.usia, .yk (ik) .ko, - wyrazy zgrubiałe.or, .al., .ysko - nazwy żeńskie.ka, .ica .Podkreśl wyrazy utworzone za pomocą wrostka.. Wszystko dużo przejrzyściej w załączniku :) Plus przykład analizy słowotwórczej.. Wyraz: ogrodowy, naukowiec, papierowy, starość, praktykantka, kucharka- Temat słowotwórczy- Formant.. Podkreśl kolorową kredką ,,ó".. Wyrazem podstawowym w obu przypadkach będzie wyraz las , od którego formacja lasek została utworzona sufiksem (tj. formantem) -ek, a leśnik - sufiksem -nik (alternacje: a:e oraz s:ś pełnią rolę współformantu).Podaj definicje słowotwórcze poniższych wyrazów, wskaż wyraz podstawowy i wyraz pochodny: a) lakiernik …….……b) kwiatek …………………c) główka …………………… d) zameczek …………e) śniegowy …………….f) góralka ………..

W podanych wyrazach oddziel podstawy słowotwórcze od formantów.

W tym celu sformułuj odpowiednie parafrazy słowotwórcze.. Mówi się wtedy, że mają one odpowiednią kategorię słowotwórczą.5.. ANALIZA SŁOWOTWÓRCZA RZECZOWNIKÓW 1.. Tworzą one określone grupy.. W języku polskim można znaleźć wiele wyrazów tego typu.. piosenki, wesołe, na zbiórce, Harcerze, śpiewają 3.Przepisz podane rzeczowniki dopisując do nich rodzinę wyrazów.. W języku polskim można znaleźć wiele wyrazów tego typu.. Pamiętaj, że parafraza słowotwórcza wyrazu to taka jego definicja, w której powinien się zawierać wyraz podstawowy, np. kwiatek - 'mały kwiat'.. Wykorzystaj wyrazy podstawowe podane w nawiasach.. DAJE 15 PKT I PRZYPNE SERDUSZKO NAJLEPSZEJ ODPOWIEDZI odpowiedzcie mi do 2-ch godzin.Oddziel podstawy słowotwórcze od formatów .. Najlepsze synonimy i wyrazy bliskoznaczne w sieci.wpisz brakujące słowa) W podanych wyrazach wskaż podstawę słowotwórczą i formant.. zagrać rolę- brawa- przedstawienie- +0 pkt.Zadanie 8. Podaj parafrazy słowotwórcze następujących wyrazów.. rozwiązane.. SŁOWOTWÓRSTWO to nauka, która zajmuje się budową wyrazów pochodnych, ich relacjami formalnymi i znaczeniowymi z wyrazami podstawowymi oraz wyjaśnia pochodzenie wyrazów.38.. kucharka ─ ….Zapisz definicje słowotwórcze podanych wyrazów pochodnych.. kątomierz, karygodny, widzimisię, wniebowzięcie, ciemnofioletowy, popularnonaukowy 11.. Odpowiedź Guest.. Wpisz je w miejsce kropek:Parafrazy słowotwórcze podanych przez Panią wyrazów brzmią następująco: lasek 'mały las', leśnik 'ten, kto (pracuje) w lesie'.. Wyrazy to: Łakomstwo, średniowiecze, śmiałek, maluch, nadbrzeże, wampirzyca, chłopisko, mieszkanka, ptactwo oraz Stanisława.Podane wyrazy podziel na pochodne i podstawowe: mama, gospodyni, domownik, wierszokleta, pies, dom, gospodarz, nauczać, podręcznik, pilność, wysypisko, kwiatek, podskoczyć, słowo wyrazy pochodne …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Napisz parafrazę słowotwórczą podanych wyrazów pochodnych i zapisz wyrazy podstawowe.. - zadania, ściągi i testy - Zapytaj.onet.pl.. rzeczownik wyraz zdrobniały wyraz zgrubiały palec nos 6.. PARAFRAZA SŁOWOTWÓRCZA - opis wyjaśniający znaczenie wyrazu pochodnego (derywatu), zawierający wyraz podstawowy np. em (na zielono wyróżniłam wyraz podstawowy) bukiecik - ogrodowy -W poniższych przykładach występują wyrazy z formantami -ec i -arz.. Utwórz wyrazy zdrobniałe i zgrubiałe od następujących rzeczowników .. Gimnazjum.. Pamietaj, że musi onno zawierać wyraz podstawowy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt