Test zuchory na gibkość

Pobierz

Test na ocenę dostatecznąwykonuje w Polsce 80% osób; na ocenę dobrą-60%; na bardzo dobrą-40%; na wysoką-20%; na ocenę wybitną-10% (olimpijczycy i mistrzowie sportu).Jun 5, 2020Feb 7, 20214 Szczegóły wraz z ilustracjami można znaleźć w oryginalnych publikacjach Franksa (Test YMCA), Frołowicza (Karta Sprawności zdrowia), Zuchory (Indeks Sprawności Fizycznej)Nov 3, 2020PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE STATYSTYKI - ANALIZA STATYSTYCZNA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ MŁODZIEŻY LICEALNEJ Prezentacja w ramach projektu Do dokonania testu potrzebny będzie centymetr krawiecki lub taśma miernicza o długości, co najmniej 1 metra.. Próba skoczności 3.. Poziom wykonania: Minimalny Dostateczny Dobry Bardzo dobry Wysoki Wybitny Ocena 1 min 200 m 3 min 500 m 6 min 1000 m 10 min 1500 m 15 min 2000 m 20 min 2500m 2 min 400 m min 000 m 10 min 2000m 5 min 00 m 20 min .Test powinien być trafny i rzetelny.. Szybkość - Szybki bieg w miejscu przez 10 sek.. Unieé nogi tuž nad pod}ože i wykonuj nožyce poprzeczne tak diugo, jak moŽesz.. Bieg na /600 m/1000 m Bieg na 50 m Skok w dal z miejsca Rzut piłeczką palantow .PODSTAWOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KRZYSZTOFA ZUCHORY Test pozwala ocenić poziom sprawności fizycznej w zasadzie całej populacji, bo zaproponowane ćwiczenia może wykonać każdy od 6 roku życia do późnej starości.. Usiądź bez butów z nogami wyprostowanymi, rozstawionymi na odległość 25cm.Indeks Sprawności Fizycznej składa się z 6 prób: próby szybkości- szybki bieg w miejscu przez 10 sek..

BIEG NA DYSTANSIE 60 m (szybkość) 6.Test Zuchory - szybkość, skoczność, gibkość.

Ocena ISF może stać się elementem prozdrowotnej zabawy oraz pozytywnego współzawodnictwa na przykład w rodzinie .Jun 5, 2020minimalnazostała ustalona na takim poziomie, aby mogło ją uzyskać 90% społeczeństwa od 6 do 70 roku życia.. (wynik zaokrągla się do "całej stopy")Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory 1.. Liczy się tylko poprawne wykonanie zadania .Narzędzia służące do kontroli sprawności fizycznej uczniów.. Opis testu • Test składa się z sześciu prób.. Próba gibkości 5. z wysokim unoszeniem kolan i klaśnięciem pod uniesioną nogą, liczymy liczbę klaśnięć.. O wyniku decyduje czas trwania próby.. Za wyborem tego testu przemawia wiele pozytywnych cech.TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ wg ZUCHORY Kalkulator wspomaga obliczenia oraz interpretację wyników testów sprawnościowych oraz wyznacza INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ dla dzieci/młodzieży oraz osób dorosłych.. z wysokim unoszeniem kolan i klaśnięciem pod uniesioną nogą.. INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ- K. Zuchory.. Nogi proste.. Gibkość: [punkty] 5.. Ćwiczenia są dobrane tak, aby wymagały zaangażowania mięśni całego ciała.Test Zuchory - opis.. Gibkość - Stanie w pozycji na baczność.. Liczymy liczbę klaśnięć.. próby skoczności- skok w dal z miejsca, odległość mierzy skaczący własnymi stopami..

• Próby te sprawdzają: szybkość, skoczność, gibkość, siłę ramion, siłę mięśni brzucha i wytrzymałość.

Szybkość - Szybki bieg w miejscu przez 10 sek.. Odległość mierzy skaczący własnymi stopami.. Tak więc śmiało może go zrobić cała rodzina i przekonać się na jakim poziomie jest jej sprawność fizyczna.. Uchwyéw tempie 0k.120 kroków na minute lub na odleglošé.. Policz liczbę klaśnięć.. Przed testem należy dobrze rozgrzać mięśnie grzbietu oraz nóg.. z wysokim unoszeniem kolan i klaśnięciem pod uniesioną nogą.. (wynik zaokrągla się do "całej stopy") 3.. Poszczególne próby testu zostały tak dobrane aby można było je wykonać w każdych warunkach, bez użycia skomplikowanej aparatury pomiarowej.Gibkość jest bardzo ważnym elementem ogólnej sprawności organizmu.. Liczymy liczbę klaśnięć.. W pierwszym wypadku decyduje czas trwania biegu, w drugim — pokonany dystans.. Próba siły ramion 4.. Trafny, to znaczy, że dany test mierzy to co miał .. K. Zuchory mogą być stosowane na lekcji wychowania fizycznego oraz podczas różnego rodzaju zajęć rekreacyjno - sportowych.. Kierując się prostotą zastosowania przez nauczycieli i uczniów spośród wielu testów i prób wybrałem: 1.. Mogą go stosować dzieci, jak również młodzież, osoby dorosłe i starsze.. 2.Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory Aplikacja do przeliczania wyników na oceny testu..

Test opracowany przez dr K. Zuchorę pozwala w prosty sposób ocenić poziom 6 cech motorycznych (szybkość, skoczność, siła ramion, gibkość, siła mięśni brzucha oraz wytrzymałość).

Skoczność - Skok w dal z miejsca.. Wykonanie: Usiądź na podłodze z wyprostowanymi nogami.Krzysztof Zuchora opracował test, który sprawdza ogólną sprawność fizyczną.. Składa się z sześciu prób, które sprawdzają: 1. .. Stań w pozycji na baczność, nie zginając nóg w kolanach.. • Wynik każdej próby zostanie przeliczony na punkty.Indeks sprawności fizycznej Zuchory to test, który z założenia ma być sprawdzianem ogólnej kondycji zarówno dla chłopców, jak i dla dziewcząt.. Próba szybkości 2.. Odniesienie do podstawy programowej: 1.TEST SPRAWNOŚCI W celu sprawdzenia poziomu sprawności fizycznej uczniów wybraliśmy "Indeks sprawności fizycznej" dr Krzysztofa Zuchory 2.. Szybkość - Szybki bieg w miejscu przez 10 sek.. wykonaj ruchem ciagłym powolnym skłon tułowia w przód.. Próba wytrzymałości 6.. TEST MINIMALNEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - Krausa - Webera.. Poziom wykonania: Minimalny Dostateczny Dobry Bardzo dobry Wysoki Wybitny Ocena 10 sek.. Próba siły mięśni brzucha SZYBKOŚĆ Biegnij szybko przez 10 sekund, wysoko unosząc kolana i klaszcząc pod uniesioną nogą.. Siła mięśni brzucha: t [s] 6a.. Wytrzymałość - czas: t [min] 6b.. PRÓBA ORTOSTATYCZNA 4. z wysokim unoszeniem kolan i klaśnięciem pod uniesioną nogą.. Wykonanie ciągłym powolnym ruchem skłonu tułowia w przód bez zginania nóg w kolanach .Wyniki testu sprawności fizycznej K. Zuchory Szybkość Skoczność Gibkość Siła mięśni ramion Siła mięśni brzucha Data pomiaru Uzyskany wynik Ocena wykonania i wynik w pkt Data pomiaru Uzyskany wynik Ocena .. Międzynarodowe Stowarzyszenie Fitnessu (IFA - International Fitness Association) poleca do jej pomiaru prosty test..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt