Charakterystyka produktu leczniczego infanrix hexa

Pobierz

Podczas jednoczesnego podawania szczepionki Prevenar 13 z Infanrix hexa (DTPa-HBV-IPV/Hib), częstość występowania gorączki była podobna do tej, obserwowanej po jednoczesnym podaniu .Preparat Infanrix hexa jest szczepionką skojarzoną przeciw błonicy, tężcowi, poliomyelitis, zakażeniom wywoływanym przez Hib oraz WZW B. Zawiera, podobnie jak Pentaxim, antygen polisacharydowy Hib (w tej samej ilości 10 µg) połączony z toksoidem tężcowym jako białkiem nośnikowym (w ilości 25 µg).. Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO INFANRIX-DTPa, zawiesina do wstrzykiwań Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum adsorbatum Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwań.. 4.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego.. Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwań .. Dzieci te powinny otrzymać 3 dawki szczepienia pierwotnego w odstępie co najmniej 1 miesiąca oraz 1 dawkę uzupełniającą, co najmniej 6 miesięcy po ostatniej dawce szczepienia pierwotnego.1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Dexak SL, 12, 5 mg, granulat do sporządzania roztworu doustnego Dexak SL, 25 mg, granulat do sporządzania roztworu doustnego 2..

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi szczepionkami lub produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda saszetka granulatu do sporządzania roztworu doustnego zawiera 12,5 mg lub 25 mgInfanrix - skutki niepożądane Czasem po szczepieniu występują następujące skutki niepożądane: bolesność, zaczerwienienie i obrzęk w miejscu podania.Gorączka, niepohamowany płacz, wymioty, biegunka, utrata apetytu, rozdrażnienie, niepokój, kaszel, zapalenie oskrzeli, wyciek wodnisty z nosa, wysypka, pokrzywka.. W drogach oddechowych dochodzi do obrzęku, a to powoduje poważne trudności w oddychaniu, a czasami duszenie się.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. 6.3 Okres ważności.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO INFANRIX-IPV+Hib , proszek i zawiesina do sporz ądzania zawiesiny do wstrzykiwa ń Szczepionka przeciw błonicy (D), t ężcowi (T), krztu ścowi (bezkomórkowa, zło żona) (Pa), .1.. 3 lata.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Pod tym względem, jak widać, szczepionki te nie różnią się od siebie.Infanrix hexa, Proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce Szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i przeciwko Haemophilus influenzae typ b skoniugowana (Hib) (adsorbowana)..

Orientowałam się troche i czytałam opinie w internecie i wydaje mi się, że Infanrix IPV HIB mogłoby być lepszym wyborem, mam wrażenie, że ma pozytywniejsze opinie.Hexacima - Charakterystyka produktu leczniczego ... Infanrix hexa - J07CA09; 6.2 Niezgodności farmaceutyczne.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PENTAXIM, proszek i zawiesina do sporz ądzania zawiesiny do wstrzykiwa ń w ampułko-strzykawce Szczepionka przeciw błonicy, t ężcowi, krztu ścowi (bezkomórkowa, zło żona), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 dawka (0,5ml) szczepionki zawiera:CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Infanrix hexa, Proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib) skoniugowana (adsorbowana).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 dawka (0,5 ml) zawiera: Polisacharyd pneumokokowy serotyp 11 2,2 µg Polisacharyd pneumokokowy serotyp 31 2,2 µg Polisacharyd pneumokokowy serotyp 41 .Plik Infanrix hexa CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.pdf na koncie użytkownika wadliwywacek • folder Ulotki szczepionek • Data dodania: 8 paź 2017Infanrix hexa - przeciwwskazania: Szczepionka Infanrix hexa nie powinna być stosowana, gdy dziecko wykazuje nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą, a także polimyksynę B, neomycynę oraz formaldehyd..

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego RotaTeq u dzieci od ... (Infanrix hexa) w wieku około 2, 3 i 4 miesięcy, odpowiedź immunologiczna oraz profilDzień dobry, mam pytanie dotyczące szczepionki dla dzieci przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi itp.Jaką szczepionkę najlepiej wybrać - Infanrix IPV HIB czy Hexa?

• Należy przestrzegać co naInfanrix hexa, INN-Diphtheria (D), tetanus (T), pertussis (acellular, component) (Pa), hepatitis B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inactivated) (IPV) and Haemophilus type b (Hib) conjugate vaccine (adsorbed) ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGOInfanrix IPV IA 149G PL clean 1 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. 2.Szczepionka Infanrix hexa jest wskazana do szczepienia pierwotnego i uzupełniającego dzieci przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, poliomyelitis i zakażeniom wywoływanym przezInfanrix hexa jest szczepionką stosowaną u dzieci w celu zapobiegania sześciu chorobom: • Błonica: poważna choroba bakteryjna, która najczęściej atakuje drogi oddechowe i czasami skórę.. Charakterystyki produktów leczniczych tu zamieszczone są zbiorem wskazań refundowanych.. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Bakterie błonicy wytwarzają także toksyny.Szczepionka Infanrix hexa jest wskazana do szczepienia pierwotnego i uzupełniającego dzieci przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, poliomyelitis i zakażeniom wywoływanym przez Haemophilus influenzae typ b. Infanrix hexa nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci powyżej 36 miesiąca życia.1 ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. - podgląd dokumentuSzczepienie pierwotne Szczepienie uzupełniające Ogólne zalecenia Niemowlęta urodzone o czasie 3-dawkowe Dawka uzupełniająca musi być podana.. Szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV) oraz poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) (adsorbowana).. Charakterystyki produktów leczniczych z najbardziej aktualnymi informacjami o bezpieczeństwie stosowania leku są dostępne w bazie produktów leczniczych pod adresem .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Infanrix hexa, Proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rdna) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib .W Charakterystyce Produktu Leczniczego szczepionki Infanrix hexa wprowadzono kilka nowych zapisów: Dodano informację o schemacie szczepienia dzieci urodzonych przedwcześnie (≥24.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Infanrix-IPV, zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona) i poliomyelitis (inaktywowana), adsorbowana 2.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Szczepionka 6w1 jest szczepionką wysokokojarzoną (poliwalentną), uodparniającą przeciwko sześciu chorobom zakaźnym: błonicy, tężcowi, krztuścowi, polioymelitis, Haemophilus influenzae typu B oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (w skrócie: DTPa-IPV-HBV-Hib)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt