Ćwiczenia z can online

Pobierz

Czasownik modalny CAN - tworzenie przeczeńDobrze jednak, przy okazji, poćwiczyć również czasowniki, które najczęściej pojawiają się w tematach lekcji związanych z czasownikiem modalnym can.. Z zadań możesz korzystać na zajęciach albo wykorzystać je jako zadanie domowe dla swoich uczniów.. Dodatkowe informacje na temat stosowania czasowników modalnych znajdują się na stronach: can, could, should, ought to, may.1.. Więcej ćwiczeń dla Czasowniki modalne can, could w języku angielskim: 2552.. Testy i ćwiczenia online utrwalające prawidłowe stosowanie czasownika modalnego can w języku angielskim.Zobacz poprawne odpowiedzi do tego ćwiczenia » Uzupełnij następujące pytania w języku angielskim rozpoczynając je czasownikiem modalnym CAN i używając podanych wyrazów poniżej.. Angry Birds - kodowanie; 2.. We wszystkich zdaniach jest użyty czasownik modalny w formie przeczącej "can't".. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.. Test rozwiązano 82311 razy.. Pytanie Poniżej widzicie jak wygląda pytanie z "can".Exercise 1 / Ćwiczenie 1 Odpowiedz na poniższe pytania: 1.. Wybierz poprawną odpowiedź.. Droga klocka - kodowanie; 3. tworzymy rytmy - kodowanie; 4. pan Żaróweczka, Kodable, The Foos, Run Marco;Zadaniem ucznia w tym ćwiczeniu jest wpisanie, na podstawie rysunków, brakujących w zdaniach nazw czynności sportowych.. Rozwiąż test..

/edit luty 2021/Ćwiczenia online z angielskiego.

Użylibyśmy 'could' (w sytuacji przeszłej) gdyby mowa była o umiejętnościach (ability; np. He could speak Japanese) lub .Pobierz ćwiczenie w formacie PDF.. Jeśli nie masz pewności, na jakim poziomie jest Twoje dziecko, dobrym pomysłem może być rozpoczęcie od poziomu Pre- A1.. weSzybkie ćwiczenie polegające na wybraniu prawidłowej odpowiedzi.. Użyj odpowiedniego czasownika modalnego.. Modal verbs .. Najefektywniej nauczysz się języka angielskiego z e-ANG.pl jeśli się zalogujesz.. A oto wszystkie pomoce do nauki: Czasownik modalny can - ćwiczenia krok po kroku do wydruku Czasowniki - ćwiczenia interaktywne Milionerzy Czasowniki - ćwiczenia do wydruku, ułatwiające naukę pisowni1.. Jeżeli posiadasz kod dostępu z podręcznika, który nie był jeszcze wykorzystany na platformie Oxford English Online , możesz użyć go na nowej stronie.Conditional type 2Ćwiczenie online.. Zalogowane osoby mogą korzystać z Systemu Powtórek Słówek, mają dostęp do Panelu Edukacyjnego oraz mogą tworzyć własne zestawy słówek.Can you - czy Ty potrafisz?. Ona potrafi grać na pianinie.. English Class zapewnia nie tylko atrakcyjne treści do pracy w klasie, ale także obszerny materiał do utrwalania nowych struktur i słownictwa w domu.. 8.Modal verbs - czasowniki modalne.. Karta pracy umożliwia powtórkę słownictwo sportowego oraz użycia czasownika modalnego..

ContentCzasowniki modalne - ćwiczenia z angielskiego.

Can / could łatwe Mój ociec mówi w czterech językach.. Zobacz także: Opis gramatyki: Czasowniki modalne can, could w języku angielskim lub wszystkie Czasowniki modalne ćwiczenia.Ride a bike - jeździć na rowerze (Bike - rower) Drive a car - prowadzić samochód (Car - samochód) Play computer games - grać w gry komputerowe (Game - gra) Surf the internet - korzystać (surfować) z internetu Play the piano - grać na pianinie (Piano - pianino) Play the guitar - grać na gitarze (Guitar - gitara)Widzimy (możemy zobaczyć) supermarket z naszego okna kuchennego.. NOWOŚĆ.. Oprócz ponad 100-stronicowych zeszytów ćwiczeń (w ramach dotacji) z zadaniami skorelowanymi z rozdziałami z podręcznika, do dyspozycji uczniów oddajemy .. Wybierz właściwy czasownik modalny - ćwiczenie wyboru.. Zobacz również: Inne karty pracy pdf .Ćwiczenia są podzielone na poziomy z Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).. Scroll to top; Close interaktywne materiały dla edukacji wczesnoszkolnej .. ĆWICZENIA.. Średni wynik: 68,4 % .. Wpisz can lub can't Np. ___ you dance?. can can't Budowa zdań Układanie słówek według poprawnej kolejności.. have to must Budowa zdań Układanie słówek według poprawnej kolejności.Video: actions can.. Aby stworzyć pytanie z "can" musimy zamienić miejscami "can" z osobą..

~ Angielski online Can you - pytania, teoria Can oznacza "umieć", "móc", "potrafić".

Ćwiczenia Gramatyka - ćwiczenia Czasownik modalny can - ćwiczenie 26 lutego 2017 Admin 1 Komentarz Wpisz "can" albo "can't".. W tym zdaniu mówimy o sytuacji przeszłej, dlatego musimy użyć 'couldn't have been'.. You must be mistaken.pakiet online Do wspomnianego zestawu quizlet dołączam również zadania na platformie wordwall (ćwiczenie na pisownię, kolejność słów w zdaniu, tworzenie pytań i odpowiedzi, zadanie true/false) oraz dwa quizy w quizizz.. Z podanych odpowiedzi wybierz jedną tak, by uzyskać logiczne i poprawne gramatycznie zdanie.. Czasowniki modalne CAN - tworzenie twierdzeń Uwaga: Jeśli po czasowniku modalnym występuje kolejny czasownik używamy niepełnego bezokolicznika ( bez "to").. Czasownik modalny can.. wg Bertrandantonyt.Ćwiczenia z angielskiego can.. Gdy dzieci będą poruszać się po poziomach w tej sekcji, zadania zaczną stawać się trudniejsze.. 8.Średnio zaawansowany (B1) Quiz sprawdzający znajomość czasowników modalnych.. Użyj osób wyszczególnionych na końcach zdań.. Jeśli ćwiczenia .Ćwiczenia online - nowa strona główna Jeśli potrzebujesz pomocy - bezpośrednio na stronie znajdziesz dostęp do działu Często zadawane pytania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt