Sprawozdanie z diagnozy po klasie 2

Pobierz

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013.. Umiejętności społeczne, współdziałanie w grupie III.. Orzesze.. Opis przypadku.. Mruczuś, bo tak nazwała go Marysia, lubi bawić się kłębkiem wełny.. Badanie funkcjonowania psychospołecznego 3,5 rocznego dziecka.. W klasie IV skorzystano z matematycznego testu diagnostycznego przygotowanego przez wydawnictwo Nowa Era, a język polski badano w oparciu o test udostępniony przez WSiP.. Opracowała: Jolanta Piwowarska.. Opinia o uczniu.. Po analizie indywidualnych wyników stwierdzono, że 28 diagnoz zostało napisanych na 100%, a wynik pomiędzy 95% - 99% uzyskano na 51 diagnozach.Raport z Diagnozy ucznia kończącego naukę w klasie III w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 6 im.. Lubimy się uczyć, aktywnie uczestniczymy w życiu klasy i szkoły.. Rozumienie i poszanowanie przyrody IV.. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0-6 7- 9 10.14 15-18 19-22 23-25 26-28 29-31 32-34 .. Religia - 2 razy po 30 min.. Znaczna grupa uczniów miała trudno ści z obliczeniem upływu czasu pomi ędzy podanymi godzinami.. W maju 2013 r. została przeprowadzona diagnoza umiejętności po klasie I dzieci uczęszczających do dwóch klas pierwszych SP nr 14 w Lublinie.matematyki "po nowemu".. Wioletta Kluczniok.. Rodzice byli na bieżąco informowani o zmianach, zaleceniach i postępach dzieci.Sprawozdanie z pracy zdalnej - a po co to komu?.

Statystyczna charakterystyka uczestników diagnozy Tabela 1.

Wybierz przedmiot i sprawdź swoją wiedzę.Większość klas diagnozę po drugiej klasie napisała podobnie jak po pierwszej.. Wnioski Umiejętności poznawcze ważne dla .z minutow ą.. Po drugiej klasie okazało się, że z testami najlepiej poradziły sobie klasy: TO i TI.. Wnioski i zalecenia Test okazał się dla klasy IB umiarkowanie trudny ( 0,52), a dla klasy IA trudny (0,47)) Najsłabiej wypadło zadanie, w którym należało dokonać podziału roślin na zarodnikowe i nasienne.organizacji (formuły, struktury) sprawdzianu z matematyki.. Jego przysmakiem są ryby.. 2 Do diagnozy wiadomości i umiejętności dzieci wykorzystano zadania z pięciu obszarów: I. Komunikowanie się II.. Taka sytuacja powoduje obniżenie wyników uczniów z tego przedmiotu.. Okazało się, że dzieci potrafią klasyfikować przedmioty wg kilku kryteriów, wykazują bardzo duże zainteresowanie zabawami .2.. Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.Diagnoza uczniów klasy drugiej W klasie drugiej stosuje się wstępną diagnozę z edukacji polonistycznej i matematycznej.. Polonii w Słupsku.. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY Plan dniaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie informuje, że związku z rozpoczętą kwarantanną narodową i związanymi z nią ograniczeniami dotyczącymi m.in. kontaktów społecznych,… Zobacz więcejDiagnoza miała na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności z przyrody (część biologiczna) zdobytych w szkole podstawowej..

1 klasa ... KLASA PIERWSZA Wyniki diagnozy wstępnej w 2009r.

Odnosząc się do średniej krajowej z roku poprzedniego wynik szkoły znajdują się w strefie wyników niskich.. ZDARZENIE.. Średni wynik różni się tylko o 0,3punkta procentowego.. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie.. Przygotowaliśmy wspólnie z kolegami z klasy IIa uroczysty apel o charakterze patriotycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości.Zgodnie z założeniami podstawy programowej realizowałam program nauczania dla klasy II.. To jest bardziej niż pewne, że dokumentacji w naszej pracy nie brak.. Praca z tak małymi dziećmi wiąże się z nieustannym naciskiem na kształtowanie samodzielności, uspołecznianiem, a także oddziaływaniem na pozostałe funkcje .Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej: sprawozdanie: mgr Katarzyna Mazur: Sprawozdanie z przeprowadzonej diagnozy gotowości dziecka do szkoły: sprawozdanie: mgr Ewa Koniczyńska: Raport z przeprowadzonej diagnozy umiejętności uczniów po klasie pierwszej - Arkusz wyników kart pracy do diagnozy klasy 1aTERMIN.. Trudno ść z zaznaczaniem czasu na zegarze z tradycyjn ą tarcz ą mo Ŝe wynika ć st ąd, Ŝe wi ększo ść uczniów korzysta obecnie z zegarków elektronicznych.. przygotowanie diagnozy gotowości szkolnej w oparciu o analizę wytworów dziecka, analizę działań podejmowanych w bieżącym roku .SPRAWOZDANIE Z DIAGNOZY UMIEJĘTNOŚCI..

Sprawozdanie z przeprowadzonej diagnozy i obserwacji w grupie dzieci 5-6letnich.

Tworzymy zgraną, zaradną rodzinę klasową.. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.. Liczba szkół i uczniów biorących udział w diagnozie Typ szkoły Liczba szkół Liczba uczniów biorących udział w diagnozie wieś klasa IV 12 142 klasa V 11 107 miasto do 20 tysięcy klasa IV 7 274Testy i klasówki dla Klasa VI Podstawówka.. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.. Marysia ma szarego kotka z małą białą łatką na ogonku.. 2 rzeczowniki:_____ 2 czasowniki: _____ 2 przymiotniki: _____ 6pt 4.Analiza wyników diagnozy gotowości szkolnej dziecka.. Wyniki w poszczególnych oddziałach są zróżnicowane ( Klasa 1a napisała diagnozę lepiej) Słabe strony: Wymaganie ogólne chronologia historyczna Wymaganie szczegółowe:Plik ANALIZA diagnozy w klasie I.docx na koncie użytkownika gosialb • folder sprawozdania • Data dodania: 29 lis 2014 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Umiejętności L i c z b a u c z n i ó w, k t ó r z y o p a n o w a l i d a n ą u m i e j ę t n o ś ć Liczba uczniów wymagających pomocy bardzo dobrze dobrze słabo Czytanie ze zrozumieniem xxx Tempo czytania Tempo pisania Poprawność ortograficzna Pisanie twórcze Dodawanie i odejmowanie Mnożenie i dzielenie Zadania tekstowewyniki diagnozy wstĘpnej z jĘzyka angielskiego w klasie iv szkoŁy podstawowej 2014/2015 r. Zaplanowany program nauczania sprzyja stopniowemu rozwojowi wszystkich czterech sprawności językowych (rozumienia, mówienia, czytania i pisania) potrzebnych uczniowi do osiągnięcia kompetencji komunikacyjnej.Na podstawie wywiadu z uczniami stwierdzono, że test diagnozy z chemii zawierał umiejętności nie wprowadzane na lekcjach..

Diagnozy po drugiej klasie mają wyniki zbliżone do wyników po klasie pierwszej.

Po przeanalizowaniu zadań stawianych w przeprowadzonej diagnozie najlepiej wypadły dzieci: .Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.. Po egzaminie opuszczamy szkołę, ponieważ o godz. 11.10, po egzaminie z języka polskiego oraz o godz. 10.05 po egzaminie z matematyki i języka angielskiego rozpoczynają się lekcje zdalne według planu w tych dniach dla danej klasy.. Celem ukierunkowanej działalności przedszkola jest przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej , określane jako dojrzałość szkolna.. Badaniu poddano 99 uczniów, co stanowiło 99 % uczniów klas II.Sprawozdanie wychowawcy - klasa 2 gimnazjum.. 1 października 2020 r. - 18 stycznia 2021 r. Przyjmowanie zgłoszeń do diagnozy PRZED MATURĄ w portalu zamowienie-diagnoza.nowaera.pl.. PO KLASIE I.. Klasa IIb liczy 21 uczniów w tym 11 dziewczynek i 10 chłopców.. Sprawdzian kompetencji został przeprowadzony 13 czerwca 2014 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im.. Klasy V przystąpiły do I Ogólnopolskiego Sprawdzianu z Oficyną Wydawniczą Tutor.diagnoza wstępna • klasa II • pliki użytkownika aleksandra_hc przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Karta pracy dla klasy II.docx.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.4.. Dyrektor szkoły jest osobą upoważnioną do zgłoszenia udziału placówki w programie.. Aby szkoła mogła przystąpić do programów diagnostycznych, musi zawrzeć umowę z Nową Erą o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.1 RAPORT Z DIAGNOZY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2014/2015.. Przez cały czas byłam w stałym kontakcie telefonicznym i e-mailowym z rodzicami.. Dorota Michalczyk.. Wcale się nie cieszę, że w pedagogicznej rzeczywistości zjawił się nowy dokument.. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki.. Edukacja matematyczna, czynności intelektualne V.. 2 uczniów nie osiągnęło wyniku zgodnego z oczekiwanym.. że 19 uczniów otrzymało wynik powyżej oczekiwań, a 30 uczniów zgodny z oczekiwaniami.. Raport z Diagnozy ucznia kończącego naukę w klasie III w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 6 im.2 klasy drugie z sześciolatkami z 2010r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt