Charakterystyka częstotliwościowa wzmacniacza operacyjnego

Pobierz

W zakresie pracy liniowej napięcie wyjściowe jest określone wzorem: Uwy = Ku*Uwe W zakresie nasycenia napięcie wyjściowe przyjmuje dodatnią, albo ujemnąRys.. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego, oraz zapoznanie się z metodami wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych.. Rysunek 1.. Na tej charakterystyce można wyróżnićtrzy zakresy pracy WO: zakres pracy liniowej i dwa zakresy nasycenia.. Pomiar charakterystyki amplitudowo częstotliwościowej (charakterystyki Bodego) układu odwracającego.. Używając ujemnego sprzężenia zwrotnego, zmieniając charakterystyki obwodu pętli sprzężenia zwrotnego wzmacniacza operacyjnego, zmieniać można jego wzmocnienie, impedancję wejściową i wyjściową, szerokość pasma itd.. Charakterystyka wzmacniacza w otwartej pętli, pokazana na rysunku 2b, ma przesunięcie fazowe -90° w zakresie od niskich częstotliwości do 100 kHz, a następnie przesunięcie jest coraz .Wzmacniacz operacyjny 1.. Powoduje to zmianę charakteru sprzężenia zwrotnego z ujemnego na dodatni, co sprawia, że powstaje układ o całkowicie innych własnościach.Charakterystyka przenoszenia wzmacniacza operacyjnego.. Dołączyć oscyloskop, jeden kanał do Jest naprawdę duża R4'' 10k Wy U2 We2 R2 1k Uwy Rys. 6.Charakterystyka amplitudowo częstotliwościowa wzmacniacza operacyjnego jest to zależność wzmocnienia napięciowego tego wzmacniacza w funkcji..

Charakterystyka wzmacniacza operacyjnego 3.

Na tej charakterystyce można wyróżnić trzy zakresy pracy wzmacniacza: zakres pracy liniowej iWzmacniacz operacyjny - wielostopniowy wzmacniacz różnicowy prądu stałego charakteryzujący się bardzo dużym różnicowym wzmocnieniem napięciowym i przeznaczony zwykle do pracy z zewnętrznym obwodem sprzężenia zwrotnego, który decyduje o głównych właściwościach całego układu (zob.. Jest to dobry niskoszumowy wzmacniacz 500 MHz z prądem polaryzacji zaledwie 3 f A i z wyjściem "rail-to-rail", będący praktycznym przykładem .Ćwiczenie nr 10 Wzmacniacz operacyjny 4 Charakterystyki opisujące parametry wzmacniacza 4.1 Charakterystyka częstotliwościowa Charakterystyka częstotliwościowa ilustruje zależność wzmocnienia układu w funkcji częstotliwości (rys. 4).. Pobierz cały dokument laborka.z.ee.wzmacniacz.operacyjny.doc Rozmiar 619 KB: Fragment dokumentu: SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH.. Niestabilność wzmacniacza można zmieniać poprzez dostrojenie układu, poprzez elementy RC, tak by charakterystyka .Wzmacniacz operacyjny - Popularność wzmacniacza operacyjnego jako elementu konstrukcyjnego w obwodach analogowych wynika z jego wszechstronności.. Z charakterystyki można odczytać, że napięciowa gęstość szumów dla częstotliwości pracy wzmacniacza wynosi 11,5nV/√Hz.Charakterystyka amplitudowa wzmacniacza ma cechę: dzielenie przez oś odciętą, na której stosowana jest skala częstotliwości w zakresie słyszalnym, ma podziałkę logarytmiczną - im wyższa częstotliwość, tym mniejsze odstępy między podziałami.6..

... zacisków wejściowych wzmacniacza operacyjnego.

Rodzaj wzmacniacza Bipolarny FET MOS-FET Idealny Rezystancja wej ściowa 250k Ω 109Ω 1012Ω ∞ Rezystancja wyj ściowa 50 Ω 100 Ω 100 Ω 0 Napi ęcie zasilaj ące ±15V ±15V ±15V ±∞ Cz ęstotliwo ść graniczna 7Hz 10Hz 10Hz ∞.. Symbol graficzny wzmacniacza operacyjnego i jego charakterystyka przenoszenia 2.C.. Charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa wzmacniacza Z charakterystyki amplitudowej wzmacniacza (wykresu wzmocnienia wzmacniacza w zależności od częstotliwości sygnału wejściowego - rys. 4) określa się częstotliwości graniczne przenoszenia: górną (fg) i dolną (fd).. Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8 1.. Podstawowe właściwości wzmacniaczy operacyjnych.. Często ze względu na konieczność przeprowadzenia pomiarów1.. Wyznaczenie charakterystyki częstotliwościowej wzmacniacza (Uwe= const).Tematy o charakterystyki wzmacniacza, Charakterystyka wzmacniacza jaka?, Charakterystyki wzmacniacza szerokopasmowego.. Układy aktywne ze wzmacniaczami operacyjnymi .. 2012 K.M.Temat: Wzmacniacze operacyjne - wprowadzenie 1.Wzmacniacz operacyjny - schemat 2.. CHARAKTERYSTYKA CZĘSTOTLIWOŚCIOWA Pomiar charakterystyki częstotliwościowej wykonany będzie na przykładzie wzmacniacza odwracającego (ustawić odpowiednie przełączniki)..

Nie mogę znaleźć charakterystyka fazowej wzmacniacza operacyjnego.

Ćwiczenie nr 13 : POMIARY PARAMETRÓW WZMACNIACZA OPERACYJNEGONie mamy danych o charakterystyce fazowej PSRR, ale powiedzmy że przesunięcie wynosi +90°.. Pomiar polega na podawaniu na wejście wzmacniacza sygnału sinusoidalnego o stałej amplitudzie.CZĘSTOTLIWOŚĆ GRANICZNA fT(PASMO WZMOCNIENIA JEDNOSTKOWEGO) -największa częstotliwość, przy której wzmocnienie różnicowe jest równe wzmocnieniu maksymalnemu (wzmocnieniu dla prądu stałego).. Podstawowe wła ściwo ści wzmacniacza operacyjnego bardzo du żym wzmocnieniem napi ęciowym (powy żej 10000 V/V czyli 80dB), wzmacniaj ą pr ąd stały ,Nachylenie charakterystyki w zakresie liniowym odpowiada wzmocnieniu różnicowemu.. Stanowisko do wyznaczania charakterystyk statycznych i.Laborka z EE - Wzmacniacz operacyjny, SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH.. .Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8. â ˘ Sporządzenie charakterystyk Uwy1, Uwy2 w funkcji Uwe.. Tak, dokładnie +90°, tak jak w układzie różniczkującym..

3 Przykładowa charakterystyka przejściowa wzmacniacza nieodwracającego.

Określenie charakterystyki częstotliwościowej wzmacniaczy.. Wzmacniacze operacyjne w zależności od charakterystyki częstotliwościowej lub przejścio-wej mogą dokonywać operacji dodawania, odejmowania, całkowania, różniczkowania, logarytmo-wania i wielu innych i dlatego są stosowane w maszynach liczących, w przetwornikach analogowo-Charakterystyka przejściowa wzmacniacza operacyjnego przy otwartej pętli sprzężenia zwrotnego Na rys. 2 przedstawiono typowy przebieg zależności napięcia wyjściowego od różnicowego, tzw. charakterystyka przejściowa wzmacniacza operacyjnego.. Nie wiem czy jest jedna czy wiele takich charakterystyk., pewnie wiele, zgaduję, że częstotoliwościowo-fazowa, współczynnik wzmocnienia-faza, itd., byłbym bardzo wdzięczny za informację o tym jak wygląda takowa charakterystyka fazowa.6.. Wymagana znajomość pojęć • idea działania wzmacniacza operacyjnego, • ujemne sprzężenie zwrotne, • parametry wzmacniacza: wzmocnienie, pasmo, CMMR, • działanie i zastosowanie wtórnika napięciowego,Charakterystyka przenoszenia wzmacniacza operacyjnego.Przebieg ćwiczenia.. Drugi kanał oscyloskopu podłączyć do wyjścia wzmacniacza, dokonać pomiarów dla wzmocnienia 10, 100 i 1000.Charakterystyka napięciowej gęstości szumów wzmacniacza p.cz.. Typowy liniowy zakres zmian napięcia wyjściowego, zależy od konfiguracji układowej, napięć zasilających i wewnętrznej architektury samego wzmacniacza operacyjnego.. Tu piszemy wiadomość, jeżeli zadanie domowe sprawia kłopot i szybko potrzebujemy pomocy w rozwiązaniu.. Do wejścia WE1 dołączyć generator przebiegu sinusoidalnego.. Najbardziej od ideału odbiega szerokość przenoszonego pasma, która nie przekracza kilkudziesięciu MHz (rys 3. poniżej).wzmacniacza.. â ˘ Zmierzenie wartości wejściowego napięcia niezrównowaĹśenia wzmacniacza.. Wychodzi mi za każdym razem linia prosta, a powinna na końcu spadać w dół, tak żeby się dało wyznaczyć częstotliwość górną.Witam, mam problem.. Są to takie wartości częstotliwości, przy których .Witam, mam problem z zasymulowaniem charakterystyki częstotliwościowej wzmacniacza operacyjnego z poniższego schematu.. Wyznaczanie charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej.. Charakterystykę amplitudową KU=f(f) przy UI=const można wyznaczyć w układzie pokazanym na rysunku.. Czas trwania: 6h 2.. Do wejścia wzmacniacza i wejścia pierwszego kanału oscyloskopu podłączyć przebieg sinusoidalny o amplitudzie 10 mV.. Nie moge znale, Charakterystyki wzmacniacza WE., Charakterystyki wzmacniacza, pomoc w rozgryzieniu charakterystyk wzmacniaczy operacyjnychRodzaje sprzężeń we wzmacniaczach operacyjnych.Zarówno wzmacniacze operacyjne ze sprzężeniem napięciowym (voltage feedback,VFB), jak i wzmacniacze ze sprzężeniem prądowym (current feedback, CFB) mają charakterystyczne właściwości, które kwalifi kują je do zastosowań w konkretnych urządzeniach.. też wzmacniacz ze sprzężeniem zwrotnym).. Poziom sygnału wyjściowego wynosi 0 dBV dla warunków wzmocnienia jednostkowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt