Określ prawdziwość stwierdzeń dotyczących somatycznego i autonomicznego układu nerwowego

Pobierz

Prawda/ Fałsz.c) Nerwy obwodowego układu nerwowego chroni kostny kanał kręgowy.11.1.. ( 4pkt)a) Płyn mózgowo-rdzeniowy chroni mózg przed wstrząsami.. Do tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.G.. Strzałki wskazują czas, w którym nastąpiły dwa pobudzenia tego neuronu.a)Potencjał spoczynkowy wynosi -70 mV.. Budowa i rola układu nerwowego Na rysunku przedstawiono budowę neuronu.. Wpisz .. dobowej autonomicznego układu nerwowego, wybrane spośród A-B oraz jego poprawne uzasadnienie, .. Określ dwie podstawowe funkcje układu wydalniczego człowieka.Podstawową komórką układu nerwowego jest komórka nerwowa - neuron.To właśnie ta komórka charakteryzuje się zdolnością do wytwarzania, przekazywania, odbierania i przetwarzania specyficznych sygnałów elektrochemicznych, którym przypisuje się istotne znaczenie w przetwarzaniu informacji o otoczeniu i podejmowaniu decyzji dotyczących reakcji.Zadanie 18.2.. Wstaw literę P .Mamy 300g roztworu cukru o stężeniu 10%, co oznacza, że 10% tej masy stanowi sam cukier, a reszta to woda.. Na podstawie: W.F.. Układ nerwowy zbudowany jest z kilku podsystemów współpracujących ze sobą i resztą organizmu.. Zadanie 1.Matura 2015, Poziom Rozszerzony (Informatory CKE) - Zadanie 76.. Wpisz w tabeli znak X w polu P (prawda) lub w polu F (fałsz).. Układ autonomiczny: struktura.. Ze względu na budowę wyróżniamy ośrodkowy (centralny) układ nerwowy (OUN) oraz obwodowy układ nerwowy..

Zadania dotyczą podstawowych informacji dotyczących somatycznego i autonomicznego układu nerwowego.

Wśród A-D zaznacz odpowiedź, w której podano prawidłową kolejność występowania (ułożenia) badanych genów w chromosomie.. Stwierdzenie 1.. Zadanie 2 [0-2 pkt] Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących antygenów i przeciwciał.a) Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń dotyczących oka ciemieniowego.. Przede wszystkim skupiają się na porównaniu tych dwóch układów.. A. k, o, p, m.a) Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących działania acyklowiru w organizmie człowieka.. Przedstaw budowę obwodowego układu nerwowego.. Wykreśl informacje tak, aby powstała charakterystyka autonomicznego układu nerwowego.Określ, w które miejsca oznaczone na schemacie cyframi od 1 do 4 należy wpisać wyrazy: wydzielanie i ograniczenie .. glukozy we krwi.. Odpowiedź.. (0-2) Określ, na którym rysunku - A czy B - przedstawiono budowę układu pokarmowego roślinożercy.. podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna układu wydalniczego.. W tabeli przedstawiono częstość rekombinacji (procent (%) crossing-over) pomiędzy czterema genami (k, m, o, p) znajdującymi się w jednym z autosomów badanego gatunku.. b) Wyjaśnij, dlaczego włączenie do cząsteczki wirusowego DNA ufosforylowanego acyklowiru blokuje replikację DNA wirusa.Na schemacie przedstawiono zmiany potencjału błony we wzgórku aksonu neuronu.. Budowa układu nerwowego.. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub F, .Układ nerwowy, somatyczny i autonomiczny układ nerwowy - porównanie, zadania otwarte #1..

... Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących funkcji elementów ucha.

układ dopełniacza 1. wspomaganie przeciwciał w zwalczaniu infekcji 2.wiązanie antygenów, co umożliwia ich eliminację przez inne elementy układu odpornościowego 3. aktywacja komórek układu odpornościowego A.. Podstawową zaś składową budującą ośrodkowy układ nerwowy są komórki nerwowe, czyli neurony - szacuje się, że w samym tylko mózgowiu znajduje się ich około 100 miliardów.. Ganong, Fizjologia, Warszawa 2009.Oceń prawdziwość poniższych zdań; P -prawda, F -fałsz: 1.. Maturalne karty pracy część 2.. Zadanie 1.. Podkreśl informacje, które dotyczą dendrytów.. Poza nimi .Scharakteryzuj funkcje układu limbicznego i siatkowatego.. .Oceń prawdziwość stwierdzeń, dotyczących działania pompy sodowo - potasowej (Na+ - K+) w błonie komórkowej neuronu.. Ośrodkowy układ nerwowy składa się z. mózgowia .Autonomiczny układ nerwowy (łac. systema nervosum autonomicum), wegetatywny układ nerwowy - część układu nerwowego, którego nerwy unerwiają narządy wewnętrzne, wyodrębniony ze względu na pełnione przez siebie funkcje i budowę.W przeciwieństwie do somatycznego układu nerwowego działanie układu autonomicznego powoduje reakcje niezależne od woli, czyli na przykład .Układ somatyczny jest jego przeciwieństwem - odpowiada za wykonywanie świadomych czynności - jeżeli decydujemy się np. sięgnąć po kubek, to za kontrolowanie tej czynności odpowiada właśnie układ nerwowy somatyczny..

somatycznego układu nerwowego H. autonomicznego układu nerwowego 4.

która część autonomicznego układu nerwowego odpowiedzialna jest za opisaną szybką reakcję organizmu na stresor .Zadanie 83.. Ich działanie na te narządy jest przeciwstawne (antagonistyczne).. D. podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna układu wydalniczego.. Na rysunku przedstawiono wydzielanie substancji przez komórki żołądka pod wpływem działania impulsu nerwowego.. Drogę dośrodkową stanowią neurony przedzwojowe i zazwojowe.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.G.. Zaznacz poniżej, która część autonomicznego układu nerwowego odpowiedzialna jest .. Obliczamy masę cukru: 10%·300g=0,1·300g=30g.. powstawania i przewodzenia impulsu nerwowego 4) […] opisuje rolę .4.. Ośrodkowy układ nerwowy ośrodkowy układ nerwowy.. a) Korzystając z rysunku i własnej wiedzy, wykreśl w .Układ nerwowy i narządy zmysłów Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Na rysunku przedstawiono wpływ niektórych neurotransmiterów na pracę różnych narządów.. Układ pokarmowy ssaka roślinożernego przedstawiono na rysunku: ,Spośród poniŜszych stwierdzeń dotyczących transportu przez błony cytoplazmatyczne .. Określ i wpisz w wyznaczone miejsca, jakie mięśnie (gładkie czy poprzecznie ..

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących procesu widzenia są prawdziwe, a które fałszywe?

Oceń słuszność stwierdzeń dotyczących układu autonomicznego.. Mediatorem neuronów cholinergicznych jest noradrenalina lub adrenalina.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.. Zaznacz literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli zdanie jest fałszywe.. Odpowiedź na zadanie z Biologia na czasie.. Nerwy czuciowe przewodzą impulsy nerwowe od ośrodkowego układu nerwowego do efektorów.. (0-1) Określ, w jaki sposób na rytm pracy serca wpływają pobudzenia docierające do niego nerwami współczulnymi i przywspółczulnymi autonomicznego układu nerwowego.. Prawda/ Fałsz.b) Słowa takie jak mózg, mózgowie i móżdżek to synonimy.. Narysuj przekrój przez nerw i podpisz poszczególne elementy.. Określ, które z miejsc przedstawionych na rysunku wypełnia płyn mózgowo-rdzeniowy.. Podkreśl informacje, które dotyczą dendrytów.. somatycznego układu nerwowego H. autonomicznego układu nerwowego Układ nerwowy Układ hormonalny .. (0-3) wypustka komórki nerwowej, długa, krótka, pojedyncza, liczne 9.. (0-3) wypustka komórki nerwowej, długa, krótka, pojedyncza, liczne 9.. Wykreśl informacje tak, aby powstała charakterystyka autonomicznego układu nerwowego.Ośrodkowy układ nerwowy składa się z dwóch głównych elementów, którymi są mózgowie (potocznie określane jako mózg) oraz rdzeń kręgowy.. Komplementarność zasad ma podstawowe znaczenie dla funkcjonowania kwasów nukleinowych jako nośników informacji genetycznej.Określ, do jakiej kategorii .. Zaznacz poniżej, która część autonomicznego układu nerwowego odpowiedzialna jest za opisaną szybką reakcję organizmu na stresor.. Wyjaśnij znaczenie opisanych reakcji organizmu.. Układ autonomiczny składa się z dwóch części, które unerwiają większość narządów wewnętrznych.. W obrębie autonomicznego układu nerwowego wyróżnia się dwie jego części:Łączenie par.. Klasyfikacja funkcjonalna układu nerwowego.Układ nerwowy i narządy zmysłów .. Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących wpływu acetylocholiny na błony postsynaptyczne włókna mięśnia szkieletowego i komórki mięśnia sercowego.. 2015 zbiór CKE.. Określ co to jest i jaką rolę pełnią: komory mózgu, most Varola, ciało modzelowate.. Oceń prawdziwość zdań i podkreśl właściwą odpowiedź Prawda lub Fałsz.. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń.. Nerwy mieszane zawierają zarówno włókna nerwów czuciowych, jak i nerwów ruchowych.D.. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń.. Wpisz w tabeli znak X w polu P (prawda) lub w polu F (fałsz).. Szyszynka jest narządem homologicznym do oka ciemieniowego.. Oko ciemieniowe wyewoluowało w erze mezozoicznej.. Zakres rozszerzony.. Wskaż rodzaje nerwów.. Wybierz P - prawdziwe, lub F - fałszywe.Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących procesu oddychania komórkowego.. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli literę P, jeśli .C.. długa i pojedyncza wypustka nerwowa.. (3 pkt) Czynności układu pokarmowego są regulowane między innymi przez autonomiczny układ nerwowy.. Linie pokazują przewodzenie impulsu nerwowego, a pogrubione strzałki - wydzielanie hormonów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt