Przeczytaj tekst podane

Pobierz

Zdecyduj, które z nich są zgodne z treścią tekstu (richtig - R), a które nie (falsch - F).. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te które poprawnie uzupełniają luki (1-3) wpisz odpowiednią literę (a-f) obok numeru każdej luki.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.Przeczytaj tekst.. Program wyborczy Jana Nowaka, kandydata na prezydenta miasta Przed władzami naszej gminy stoi wiele ważnych zadań - z pewnością uda się je zrealizować, jeśli mieszkańcy wybiorą mnie na prezydenta.Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia.. 2013-10-23 16:13:09; Przeczytaj zdania i wykonaj polecenia 2013-03-06 14:42:21; przeczytaj uważnie poniższy tekst źródłowy, a następnie wykonaj polecenia.. Podręcznik: Przeczytaj tekst ze stron 18-19 i wykonaj polecenia.. Wykonaj polecenia w podręczniku na str. 95.Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki (1-3).. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Wpisz odpowiednią literę[a-f] obok numeru każdej luki.Uwaga!. Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj poleceniaPrzeczytaj tekst.. Przeczytaj tekst.Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te ,które poprawnie uzupełniają luki (1-3).Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). PocJróźowonie i iurystyk*..

5 Przeczytaj tekst.

Program wyborczy Jana Nowaka, kandydata na prezydenta miasta Przed władzami naszej gminy stoi wiele ważnych zadań - z pewnością uda się je zrealizować, jeśli mieszkańcy wybiorą mnie na prezydenta.Przeczytaj tekst.. Podkreśl właściwe dokończenie zdania.Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Przeczytaj tekst i wskaż w nim przydawki.. Życie na wulkanie 2010-03-01 19:47:43; Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Uwaga!. Trzy wyrazy podane zostały dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. 2012-11-19 16:48:32; Przeczytaj fragment reguły .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Selim jest muzułmaninem.. Uwaga !. Wpisz odpowiednią literę (A-F).. My mornings are terrible.Język włoski Przeczytaj tekst.. Do każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie (A-E).. Przeczytaj poniższe teksty, a następnie wykonaj polecenia.Napisz dowolne zdanie, a następnie usuń tekst za pomocą klawiszy Delete, Backspace.. 5, Do każdej zasady ustrojowej przyporządkuj odpowiedni zapis z Konstytucji RP.Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenia..

1 Przeczytaj tekst.

Z podanych odpowiedzi A-C wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i poprawny gramatycznie tekst.Przeczytaj tekst.Uzupełnij tekst wyrazami z ramki, a następnie głośno go przeczytaj.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. - Wielkie nieba!. W każdym .Przeczytaj tekst.Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te,które poprawnie uzupełniają luki [1-3].. Uwaga!. W SZKOLE SĄ: - 3 klasy pierwsze (a,b,c)w każdej z nich jest 26 uczniów - 2 klasy drugie (a,b) w których razem uczy się 58 uczniów a w każdej klasie jest ich tyle samoPrzeczytaj teksty.. Napisz jakimi częściami mowy zostały wyrażone.. Razem z rodzicami mieszka w województwie podlaskim, położonym we wschodniej Polsce.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu.. Należy do jednej ze społeczności, którym przysługuje w naszym kraju status mniejszości etnicznej.. Jeden tekst pozostanie niewykorzystany .. jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Zakreśl literę A, B lub C.border.. Uwaga!. Przepisz podany tekst do zeszytu, a następnie podkreśl w nim wszystkie przydawki.Przeczytaj uważnie tekst.Na podstawie podanych w nim informacji wymyśl i napisz pytania.Następnie wykonaj obliczenia i podaj odpowiedzi na każde z pytań..

Przeczytaj poniższe teksty (A-E).

- zawołał.Przeczytaj tekst i wykonaj podane polecenia.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Question from @Krymus2294 - Gimnazjum - Język angielskiMay 5, 2021Przeczytaj tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki A-brush, B-lunch, C-late, D-breakfast, E-early, F-wash.. Przeczytaj tekst.Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie oceń, czy podane stwierdzenia są prawdziwe.. Na podstawie zawartych w nim informacji zdecyduj , czy podane zdania są zgodne z jego treścią (R - richtig), czy nie (F - falsch).. Stracił kaptur, płaszcz, prowiant, kuca, guziki i przyjaciół.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Zakreśl jedną z liter: A, B, C albo D.Teksty do zadań od 1. do 8. zostaną odtworzone z płyty CD.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst i wykonaj podane polecenia.. Szedł i szedł, aż słońce zaczęło zachodzić - za górami.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Bilbo uciekł goblinom, ale nie miał pojęcia, gdzie jest.. Uwaga!. W każdym zadaniu zaznacz R lub F. 2014-03-25 15:23:321 Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj podane polecenia..

Quando due uominiPrzeczytaj tekst.

Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełnią luki(1-3).Wpisz odpowiednią litere(A-F) obok numeru każdej luki.. Przeczytaj fragment Konstytucji RP i wykonaj polecenia:.Przeczytaj tekst i zaznacz właściwe dokończenie zdania.. Dochody, czyli środki wpływające do budżetu, [.]. są gromadzone przez państwa członkowskie, a następnie przekazywane do budżetu UE.Przeczytaj tekst i wykonaj podane polecenia.. Uzupełnij tabelę , wpisując w każdą kratkę (1-4) właściwą literę ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt